TrustPort vylepšuje skartaci citlivých dat a centrální správu

Antivirové řešení TrustPort PC Security a jeho centrální správa TrustPort Management vycházejí v nové verzi. Produkt TrustPort PC Security byl rozšířen o nové metody skartace citlivých dat. Nástroj TrustPort Management byl optimalizován pro administraci řešení TrustPort Antivirus a TrustPort PC Security na jednotlivých počítačích v síti.


Dodavatel pokládá za hlavní konkurenční výhodu TrustPort PC Security dodatečné bezpečnostní moduly: například Archive Encryption pro bezpečné ukládání souborů do šifrovaných archivů, modul eSign pro generování a použití elektronického podpisu a modul Disk Protection pro ochranu souborů online šifrováním na virtuálním disku.

Pro odstranění citlivých dat tak, aby je nešlo obnovit, slouží v produktu TrustPort PC Security modul DataShredder. Pro skartaci používá několik metod, lišících se stupněm spolehlivosti. Metodu skartace si uživatel zvolí podle toho, nakolik důvěrná data likviduje. Do nové verze přibylo pět nových skartačních metod.

Centrální správa TrustPort Management má umožnit efektivní a komfortní implementaci řešení TrustPort Antivirus a TrustPort PC Security v podnikové síti.

„Jedním z důvodů vydání nové verze centrální správy TrustPort Management bylo nedávné rozdělení produktů TrustPort Antivirus a TrustPort PC Security na edici pro domácnosti a edici pro firmy,“ objasňuje Petr Vaněk, vedoucí vývojového oddělení společnosti TrustPort. „TrustPort Management je nyní naprosto kompatibilní se všemi verzemi klientského softwaru TrustPort.“ Současně lze centrální správu provozovat na 32bitových i 64bitových operačních systémech.

Pro síťové administrátory je určena utilita Client Probe System, dodávaná jako součást řešení TrustPort Management. U některých počítačů zapojených v síti v důsledku jejich nastavení nelze hned napoprvé provést vzdálenou instalaci antivirového softwaru TrustPort. Nová utilita, použitá přímo na daném počítači, umožňuje provést analýzu a odstranění potíží, bránících vzdálené administraci počítače z rozhraní TrustPort Management.Komentáře