Úložné řešení podle identit

Novell oznámil novou verzi svého řešení správy datových úložišť. Storage Manager 2.5 automatizuje širokou řadu úkolů spojených se správou úložišť na základě událostí, identit a zásad.


<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

Různé předpisy specifikují požadavky na uchovávání, integritu a zabezpečení dat. Vyžadují, aby firmy uchovávaly data po několik let, zajistily, že nebude docházet ke změnám nebo ztrátám dat, a chránily citlivá data před neoprávněným přístupem. Protože firmy potřebují být schopny prokázat shodu s těmito předpisy, vyvstala dosud bezprecedentní potřeba úložné kapacity, správy přístupu a automatizace. 

Storage Manager podle Novellu umožňuje firmám nasadit a automatizovat celý životní cyklus ukládání dat uživatelů a skupin prostřednictvím zásad odvíjejících se od identit. Zajišťuje automatické přidělení uživatelského úložného prostoru v okamžiku, kdy do firmy nastoupí nový uživatel. Uživatelé tak mohou na základě svých pracovních rolí přistupovat k osobním a skupinovým úložištím, přičemž jsou vynucovány zásady ukládání dat. V okamžiku, kdy uživatel společnost opustí, jsou potom jeho data archivována nebo vymazána.

Novell Storage Manager se integruje s adresářovými službami Active Directory (AD) a eDirectory (ED).

 

Nejdůležitější vylepšení ve verzi Novell Storage Manager 2.5:

  • - Pomocná úložiště: Počet domovských adresářů vytvořených pro každého uživatele není omezen.

  • - Vylepšení úložišť pro spolupráci: Funkce správy uživatelských úložišť byly rozšířeny i o skupiny.

  • - Rozšířená podpora Linuxu: Agenti pro monitorování událostí nyní běží na linuxových serverech.

  • - Action Objects: Programovací rozhraní, která umožňují uskutečňovat akce s datovými úložišti prostřednictvím nástroje Novell Identity Manager.

  • - Nové rozhraní.

  • - Zdokonalená katalogizace: Sleduje archivované soubory při přesouvání mezi úložnými zařízeními pro snadné vyhledání a obnovení po nehodě.Komentáře