V nových českých pasech budou otisky prstů

Lidé žádající o cestovní doklad budou od 1. dubna mít ve svém cestovním pase další biometrický údaj – otisky prstů.


Ke změně dochází na základě rozhodnutí Komise EU, podle kterého jsou všechny členské státy EU povinny zavést otisky prstů nejpozději do 28. června 2009. Česká republika je zavádí o několik měsíců dríve.
Zavedením dalšího biometrického prvku se významně zvyšuje bezpečnost osobních údajů občanů. Padělání cestovních dokladů s biometrickými údaji je téměř nemožné, protože díky ePasu lze jednoznačně určit pravou identitu držitele. Má se tak vyloučit riziko zneužití ePasu při ztrátě nebo odcizení.

V souvislosti se zavedením otisků prstů jsou stávající technologie, sloužící k zabezpečení uložených dat a přístupu k nim, rozšířeny o tzv. Extended Access Control. Tato technologie ve vyšší míře zabezpečuje komunikaci mezi ePasem a zařízením, které čte data z čipu ePasu. Pro každou transakci mezi terminálem a ePasem se vytváří unikátní šifrovací kanál. Kdo nebude mít od České republiky oficiálně předán příslušný elektronický certifikát, otisky prstů z ePasu nepřečte. Biometrické údaje jsou uložené pouze v RFID čipu každého ePasu, neexistují v žádné databázi žádného státního orgánu v ČR. Data jsou v souladu se zákonem po lhůtě 60 dní (pro řešení případných reklamací) ze zpracovatelské části systému zlikvidována.

Velkou část hardwarové i softwarové technologie, včetně všech biometrických modulů, proto toto řešení dodala společnost Siemens IT Solutions and Services.

 Občan žádající o ePas poskytne úředníkovi pouze své rodné číslo, které lze případně načíst čtečkou ze strojově čitelné zóny občanského průkazu. Následně se vyplní položky žádosti daty získanými z centrálních databází Ministerstva vnitra ČR. Na místě se pořídí fotografie žadatele, nově se získají v ideálním případě otisky obou ukazováků a digitalizuje se žadatelův podpis. Otisky prstů se pořizují na čtecím zařízení, které čte otisky pomocí optických technologií. Po finální kontrole všech údajů na žádosti a jejím podpisu žadatelem se veškerá data zapsaná do žádosti odesílají šifrovaně přes interní síť Ministerstva vnitra do centrálního systému ke zpracování. Vyrobený a personalizovaný cestovní doklad si žadatel vyzvedává na stejném místě, kde o něj žádal, o několik dní později, maximálně v zákonné lhůtě 30 dní.

Foto: Siemens Komentáře