Zabezpečení kombinované se zeměpisným vyhledáváním


RSA, bezpečnostní divize společnosti EMC, nabízí integraci s mobilními řešeními Cisco kombinující získávání bezpečnostní informací s technologií pro zeměpisné vyhledávání, což urychluje rozpoznávání hrozeb a reakci na ně.

Konkrétně je integrováno řešení RSA enVision s platformou Cisco Mobility Services Engine. Tato integrace podle RSA pomůže vynucovat bezpečnostní politiky. V reálném čase poskytuje IT specialistům informace o událostech, mezi něž patří i fyzická poloha uživatelů, systémů a zařízení připojených k bezdrátovým sítím.

Platforma enVision načítá data ze systému Mobility Services Engine a zprostředkovává zákazníkům data o fyzické poloze statických i mobilních uživatelů a o využití výpočetních a síťových prostředků na pracovišti i mimo ně. IT specialisté tedy mohou formulovat takové politiky pro bezdrátové sítě, které nepřekážejí legitimnímu firemnímu provozu.

Po integraci s řešením Mobility Services Engine umožňuje platforma enVision zákazníkům podle RSA zkrátit čas potřebný k prošetření bezpečnostních incidentů, neboť současně s bezpečnostní výstrahou poskytuje informace o fyzické poloze uživatelů a systémů.

Vzhledem k tomu, že údaje o každém bezpečnostním incidentu obsahují fyzickou polohu, není nutné ručně porovnávat seznamy IT aktiv s daty o hrozbě. Je tedy možné rychle stanovit priority různých událostí a vztahů mezi nimi v jediném zobrazení.

Integrace obou je již v rámci platformy enVision k dispozici.

 Komentáře