Zabezpečení koncových bodů pro podniky


Společnost Trend Micro uvedla dvě nová řešení pro zabezpečení koncových bodů v podnikovém prostředí. 

OfficeScan Client-Server Suite je nově sestavená sada zahrnující ochranu všech typů koncových bodů – desktopů, notebooků, serverů, smartphonů a úložných zařízení. Je doplněna o software Trend Micro Control Manager pro centralizovanou správu a reporting.

Endpoint Security Platform pracuje s velkými počty geograficky rozmístěných koncových bodů a na jednom řídicím serveru se může rozšířit tak, aby chránila až 250 000 uživatelů. Modulární architektura Endpoint Security Platform umožňuje podnikům zvolit buď vysoce škálovatelné, dedikované bezpečnostní řešení, nebo řešení pro ochranu koncových bodů kombinované se systémovým řízením.

Nová řešení Trend Micro pro zabezpečení koncových bodů mají podle dodavatele jednodušší provoz a správu. OfficeScan je řízen z jediného centrálního místa. Endpoint Security Platform využívá jediného agenta, jeden server a jednu konzoli jako sjednocené místo kontroly pro správu koncových bodů prováděnou na základě předem určených pravidel.

 

Většině řešení pro zabezpečení koncových bodů trvá podle Trend Micro příliš dlouho, než zajistí účinnou ochranu všech klientů a serverů. Tato řešení totiž využívají tradiční metodu častých aktualizací souborů se signaturami, které mají pomoci proti stále většímu počtu hrozeb. Dlouhotrvající aktualizace vytvářejí nebezpečnou bezpečnostní prodlevu a přetěžují koncové body.

Trend Micro tyto problémy nově řeší pomocí funkce File Reputation pro hodnocení důvěryhodnosti souborů, která je součástí sítě Trend Micro Smart Protection Network. File Reputation chrání data a prostředky koncových bodů získáváním informací o hrozbách v reálném čase, takže uživatel je o potenciálně škodlivém souboru vyrozuměn ještě před tím, než jej otevře. Díky architektuře cloud-client sítě Smart Protection Network může klient získávat údaje z databáze Trend Micro umístěné buď v prostředí internetu, nebo u zákazníka a není již závislý na distribuovaných souborech se signaturami.

File Reputation dovoluje omezit počet aktualizací klientů, přičemž tyto aktualizace mají na zdroje koncových bodů předvídatelný vliv bez ohledu na zvyšování počtu malwarových hrozeb. Zabezpečení podnikových koncových bodů se tak zrychluje. Zařízení získávají nejnovější informace z prostředí internetu, takže mohou chránit i vzdálené nebo domácí zaměstnance, kteří otevřou soubory mimo podnikovou síť. Nová technologie File Reputation je k dispozici v OfficeScan 10 a v září 2009 bude dostupná i v platformě Endpoint Security Platform.

Zabezpečení koncových bodů od Trend Micro také nabízí funkci Web Reputation pro zjišťování důvěryhodnosti webových stránek. Komentáře