Active 24 pvěřuje, zda byl určitý e-mail odeslán z deklarované domény


Společnost Active 24 nabízí svým zákazníkům ochranu e-mailů pomocí technologie DKIM (DomainKeys Identified Mail). Jedná se o zabezpečení, které za pomocí asymetrického šifrování dokáže zaručeným způsobem ověřovat, že konkrétní e-mail (včetně jeho nezměněného obsahu) byl zaslán z určité domény.

Při použití DKIM technologie příjemce pošty pozná, že e-mail byl odeslán skutečně z odesílatelovy domény a také že obsah e-mailu nebyl cestou nijak modifikován. DKIM je automaticky a zdarma aktivní pro všechny zákazníky ACTIVE 24, kteří mají u tohoto poskytovatele registrovanou doménu i webhosting.

DKIM funguje tak, že veřejná část klíče používaného k podpisu je umístěna do DNS TXT záznamu a následně SMTP server používaný pro odesílání pošty každý e-mail podepíše privátní částí klíče a tento podpis umístí do hlavičky e-mailu k tomu určené pro pozdější ověření příjemcem. ACTIVE 24 obojí pro své zákazníky zařídí zcela transparentně tak, že odesílatel e-mailu se o nic nemusí starat – odesílá poštu stejně jako doposud přes SMTP servery ACTIVE 24.

E-mailový server či klient příjemce, který DKIM podporuje, ověří platnost podpisu a e-mail typicky zvýhodní na spamfiltru jako při whitelistování a v některých případech také označí doménu odesílatele i obsah e-mailu jako ověřené.Komentáře