Security World 4/2008

Co přináší zatím poslední číslo čtvrtletníku Security World?


Identity management
2  Řešení pro centrální  správu uživatelských účtů
Aktuální události
9  Informační bezpečnost: Jaký bude rok 2009?
12  Na nové hrozby malwaru s inovovanými
technikami
14  Co se také stalo…
16  DNSSEC – zabezpečený systém DNS
17  Mezi technologiemi a legislativou
19  Aktuální trendy internetových hrozeb

UTM
20  Jednotná správa hrozeb
24  Jak vybrat podnikový UTM firewall
25  Pět tipů pro nasazení podnikového UTM

Testy
27  Nástroje SIEM přicházejí s pokročilými
možnostmi i deficity
Ochrana fi remních dat
32  Vzdálený přístup bez kompromisů
36  Interní zaměstnanci: Riziko je značné,
obrana relativně snadná
37 Jsou zaměstnanci opravdu bezpečnostním
rizikem?

Pravidelné rubriky
40  Zajištění organizační bezpečnosti
41  Kapitoly z historie hackingu
42  Bezpečnost operačních systémů v praxi
44  Systém řízení bezpečnosti informací
46  Příběhy, které se skutečně staly
47  Rozhovor: Pro segment SMB je UTM prioritní volbouKomentáře