APC už nejsou jen UPS

Firma APC byla dlouhou dobu vnímána jako výrobce a dodavatel záložních napájecích zdrojů. Ty mají v případě výpadku napájení poskytnout energii na jeho překlenutí, v případě dlouhodobé ztráty napájení pak čas na bezpečné vypnutí serverů.Vývoj jde kupředu a pouhé UPS už nestačí. APC na základě zkušeností a vývoje rozšířilo svoji produkci o nové oblasti. Ty souvisí přímo nebo nepřímo s provozem datových center i menších řešení.
Veškerá výpočetní technika produkuje velké množství odpadního tepla, které je potřeba odvádět a neutralizovat. APC vyvinulo řešení kompletního modulárního systému s názvem InfraStruXure. Tento systém obsahuje stojany pro montáž serverů, diskových polí, aktivních síťových prvků i prvků UPS. Vše je spojeno do komplexu, který sdílí společný rozvod chladícího vzduchu. Ten dodávají externí chladící jednotky, které poskytují rozličné chladící výkony. Pro velmi náročné aplikace jsou připraveny moduly s vodním chlazením, jež dokáží odvést z jednoho stojanu až 25 kW ztrátového výkonu. Skříň stojanu se tak stará jak o napájení serveru, tak o jeho chlazení a sledování provozních parametrů.
V APC se stejně jako u jiných výrobců pilně připravují na budoucnost. A tou budoucností bude svět bez ropy. Ze všeho, co dnes pracuje na principu spalování ropných produktů, budou jen hromady šrotu. A protože velká datová centra jsou pro případ delšího výpadku napájení chráněna výkonnými dieselagregáty, je třeba přemýšlet o tom, čím tyto stoje nahradit. Vývojáři APC se proto zabývají palivovými články, které vytvářejí elektřinu katalytickou reakcí přímo z vodíku. Přestože je tato reakce známa od roku 1839, kdy ji objevil William Robert Grove, teprve hrozba vyčerpání ropných zásob přiměla výrobce se touto technologií zabývat. Naštěstí se již práce rozběhly velmi intenzivně a výsledkem jsou první komerční výrobky. Katalytickou reakcí plynného vodíku a kyslíku dochází k uvolňování elektronů a tvorbě elektrického napětí a tepla. Jde o opačný proces, než jaký probíhá u elektrolýzy. Celková účinnost přeměny paliva na elektřinu je okolo 80 %. APC pracuje na komerčním generátoru s výkonem 10 kW pro montáž do klasického 19palcového stojanu.
Ve stojanu mohou být instalovány maximálně 3 moduly. Reakce a tvorba elektřiny je zahájena do 20 sekund, po tuto dobu musí výpadek pokrýt klasické akumulátory. V závislosti na zásobách vodíku může článek pracovat od 79 minut až po více než 4 hodiny. Pro dosažení vyššího výkonu je samozřejmě možné moduly spojovat.
Poslední oblastí, která doplňuje nabídku APC, jsou monitorovací a sledovací moduly s příznačným názvem NetBotz. Tyto moduly mohou být vybaveny kamerou, mikrofonem či čidly měřícími teplotu, vlhkost nebo napětí. Pomocí připojení do sítě je potom možné prostřednictvím programu NetBotz Central vyhodnocovat jejich stav a zaznamenávat naměřené hodnoty nebo nahrávat obraz z kamer. APC nabízí 3 verze modulů, které se liší množstvím přípojných bodů a vybavením. NetBotz mohou například sledovat teplotu v racku nebo v konkrétním místě datového centra.


Komentáře