Archivace podnikových e-mailů proti zneužití privilegovanými uživateli

Prohledávání archivovaných e-mailů nevyžaduje opustit prostředí Microsoft Outlook. Řešení Message Archiver je odolné proti podvrhům a využívá forenzní technologie založené na digitálních otiscích prstů a šifrování.Trend Micro uvádí řešení pro archivaci zpráv určené pro archivaci podnikových e-mailů, které zajišťuje jejich dostupnost a současně aplikuje šifrování. Díky němu podle dodavatele mohou podniky snížit náklady na správu mailů a ochrání a udrží integritu svých elektronických dat.

Trend Micro Message Archiver přitom poskytuje i funkce rychlého prohledávání e-mailů na vyžádání, takže zaměstnanci mohou rychle přistupovat k jakémukoli archivovanému e-mailu bez toho, aby opustili prostředí Microsoft Outlook nebo potřebovali pomoc pracovníků podnikového IT. Řešení je údajně odolné proti podvrhům a využívá forenzní technologie založené na digitálních otiscích prstů a šifrování. Tento způsob zaručuje, že uložené maily jsou autentické a nezměněné a jsou v souladu s platnou legislativou.

Trend Micro Message Archiver disponuje funkcí „privacy-guard“, která sleduje a uchovává záznamy o prohledávání archivovaných e-mailů pověřenými uživateli a zasílá auditované údaje o těchto hledáních určenému „strážci dat“. Cílem je zajistit soukromí zaměstnanců. Privacy-guard odstraňuje možnost potenciálního zneužití privilegovanými uživateli a zaručuje, že dojde pouze k legálnímu a povolenému prohledávání e-mailů.


Komentáře