Artemis: hostované zabezpečení s cloud computingem

Artemis je technologie, jež odstraňuje zpoždění, které má ochrana oproti útočníkům. Umožňuje rychlou reakci na hrozby i v případech, kdy ještě nebyly vydány příslušné soubory definic. Nový typ zabezpečení je založen na hostované službě.Společnost McAfee uvedla technologii Artemis. Nový typ zabezpečení je založen na hostované službě a nevyžaduje správu a aktualizace definic malwaru na počítači uživatele.

Tradiční způsob detekce malwaru je založen na databázích obsahujících definice hrozeb; tyto databáze jsou uloženy na počítačích uživatelů. Tento přístup vyžaduje, aby databáze hrozeb na všech počítačích byly doplněny o nové definice vždy, když se objeví nový škodlivý kód – pouze tak lze zajistit, aby bylo možné detekovat aktuální hrozby. V důsledku toho ale vzniká prodleva/zpoždění mezi první identifikací určité hrozby a dostupností ochrany na všech počítačích.
Artemis je technologie, jež odstraňuje výše popsanou prodlevu, tj. zpoždění, které má ochrana oproti útočníkům. Umožňuje rychlou reakci na hrozby i v případech, kdy ještě nebyly vydány příslušné soubory definic. Jakmile je podezřelý soubor detekován na počítači, chráněném produktem obsahujícím technologii Artemis, tato technologie zajistí spojení se servery společnosti McAfee a v reálném čase rozhodne, zda podezřelý soubor je škodlivý, nebo ne. Kontrola proběhne v řádu sekund a uživatel nezaznamená prakticky žádné zdržení.

Služba Artemis využívá principů cloud computingu. Hlavní přínosy technologie podle dodavatele zahrnují:
Zmenšení zpoždění (časových prodlev) v aktualizaci zabezpečení z hodin nebo dní na pouhé sekundy
Kombinace modelů založených na blacklistech (seznamech zákazů) a whitelistech (seznamech povolení)
Dynamická služba založená na cloud computingu, která poskytuje ochranu v reálném čase
Snadná instalace
Žádné další poplatky pro uživatele

Dostupnost
Technologie Artemis je aktuálně dostupná jako součást služby McAfee Total Protection, jež je určena malým a středním společnostem. Ještě v průběhu září 2008 bude technologie
k dispozici také v rámci služby McAfee VirusScan Enterprise a v produktech určených pro koncové uživatele; zde se bude označovat jako Active Protection.

Viz také:
Cloud computing může zachytávat i malware
Stahování a ukládání vzorků malwaru se lze vyhnout


Komentáře