Astaro RED: Zabezpečení poboček z centrály


Společnost Astaro uvedla nový produkt RED (Remote Ethernet Device). Astaro RED podle dodavatele integruje funkcionalitu VPN a bezpečnostního řešení pro pobočky společnosti pomocí automatického spojení s centrální Astaro Security Gateway. Toto řešení  by mělo snížit potřebu IT personálu i dalších bezpečnostních prvků ve vzdálených pobočkách.

Zařízení se spravují centrálně pomocí Astaro Security Gateway (ASG), není tedy potřeba žádné školení, licence nebo IT administrátora přímo na pobočce. Bezpečnostní politiky včetně konfigurace vytvořené v centrální ASG se aplikují pro pobočky bez jakékoliv technického zásahu přímo na místě.

Astaro RED stačí připojit k Internetu, kde se automaticky zaregistruje na centrální bráně Astaro Security Gateway a obdrží svou IP adresu přes DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Následně dojde k propojení pobočky s centrálou pomocí Astaro VPN tunelu. Od té chvíle je veškerý webový provoz je filtrován centrální jednotkou ASG. Jelikož se dodatečné nastavení či změny bezpečnostních politik také provádí centrálně, nepotřebuje RED žádné uživatelské rozhraní.

„Dosud mohly organizace pro tyto účely používat buďto levné firewally nebo VPN brány či dokonce malá UTM řešení, ale v takovém případě se musely potýkat s vysokými náklady na pořízení, se složitou instalací a náročnou údržbou, nebo dokonce i s chybějícími bezpečnostními funkcemi,” uvedl Gert Hansen, VP Product Management v Astaro.Komentáře