Australané obětí trojského koně

V Austrálii poměrně dobře funguje elektronický daňový systém, kterého využívá více než desetina obyvatelstva. Pokud máme být konkrétní, pak 1,3 mil. Australanů. Nyní se ale 178 z nich ocitlo v ohrožení, když se jejich soukromé údaje dostaly na webovou stránku.V Austrálii poměrně dobře funguje elektronický daňový systém, kterého využívá více než desetina obyvatelstva. Pokud máme být konkrétní, pak 1,3 mil. Australanů. Nyní se ale 178 z nich ocitlo v ohrožení, když se jejich soukromé údaje dostaly na webovou stránku.

Přesněji: státem přidělená daňová čísla a další identifikační plus osobní údaje. Vlastní elektronický daňový systém je v tom přitom nevině, protože útočníci se k údajům dostali napadením počítačů příslušných osob.
Nicméně varování vzešlo od australského daňového úřadu, který dostal avízo od australského vládního úřadu zabývající se ICT bezpečností. Ten objevil neveřejná daňová čísla na blíže nespecifikovaném americkém webu.
Následné šetření prokázalo, že počítače postižených osob byly napadeny škodlivým kódem Backdoor.Haxdoor.M, který monitoruje chování uživatele a především odcizuje informace vkládané prostřednictvím klávesnice (včetně čísel účtů, přihlašovacích hesel, osobních informací…). Ty ale nepředává přímo svým „pánům“, nýbrž je umisťuje na určité www stránky. To proto, aby své „majitele“ neprozradil – ti si pak mohou anonymně data z inkriminovaných stránek vyzvednout.

Australský daňový úřad nabídl postiženým pomoc včetně přidělení nových identifikačních znaků do daňového systému.


Komentáře