Barracuda Message Archiver s podporou RAID

Zařízení bylo původně dodáváno ve třech modelech: Barracuda Message Archiver 350, 450 a 650 s doporučenou kapacitou od 500 uživatelů a 0.5 TB virtuálně uložených dat až po 2000 uživatelů a 2 TB dat. Velké firmy a organizace však mohou pracovat s podstatně větším objemem e-mailového provozu...Barracuda Message Archiver je nyní k dispozici i v modelech 850 a 950, které jsou určeny pro velké firmy.

Barracuda Message Archiver byl uveden v polovině loňského roku. Nástroj slouží pro archivaci zpráv elektronické pošty s bohatými možnostmi pro třídění a vyhledávání uchovávaných zpráv, přičemž funguje nezávisle na softwarových platformách pro samotnou e-mailovou komunikaci.

Společnost Barracuda Networks podle svého vyjádření tímto produktem reagovala na stále sílící potřebu firem a organizací držet krok se stále rostoucím objemem e-mailových zpráv. Zařízení dokáže spolupracovat s e-mailovými servery typu Microsoft Exchange a přebírat od nich informace o příchozí a odchozí elektronické poště. V případě potřeby může Barracuda Message Archiver zachytávat zprávy jako SMTP relay mezi e-mailovým serverem a e-mailovými klienty. Barracuda Message Archiver podporuje import z obvyklých formátů, mezi něž patří například Microsoft Outlook PST soubory, a dokáže rovněž importovat zprávy z e-mailových serverů prostřednictvím protokolů MAPI, IMAP a POP3.
Zařízení nabízí funkce pro indexaci, třídění a vyhledávání zachycených zpráv včetně jejich příloh. Každou zprávy tak lze snadno a rychle vyhledat a v případě potřeby ji rovněž přesunout či přeposlat do schránky vybraného uživatele. Archiv zachycených zpráv a jejich příloh může představovat značný objem dat, která je potřeba efektivně ukládat. Barracuda Message Archiver proto podporuje standardizované protokoly NFS a CIFS pro napojení na datové sklady. Zařízení kromě toho dokáže rozpoznat duplicitní zprávy či jejich přílohy a v zájmu úspory paměťové kapacity následně ukládá pouze jednu jejich kopii.

Zařízení bylo původně dodáváno ve třech modelech: Barracuda Message Archiver 350, 450 a 650 s doporučenou kapacitou od 500 uživatelů a 0.5 TB virtuálně uložených dat až po 2000 uživatelů a 2 TB dat.
Velké firmy a organizace však mohou pracovat s podstatně větším objemem e-mailového provozu. Společnost Barracuda Networks pro tyto zákazníky nyní uvádí nové typy Barracuda Message Archiver 850 a 950. Tyto modely jsou také vybaveny redundantním napájecím zdrojem a jejich paměťová kapacita využívá hot-swap diskové pole RAID.

V ČR je distributorem zařízení Barracuda společnost Gesto Communications.


Komentáře