Barracuda nabízí i cloud


Možnost ukládat zálohovaná data na různé hardwarové jednotky v geograficky odlišných lokacích snižuje možnost ztráty uložených dat v důsledku živelných pohrom či jiných mimořádných událostí.

Z tohoto důvodu představila společnost Barracuda Networks podporu architektury Private Cloud v rámci skupiny instalovaných zařízení Barracuda Networks Backup Server. Uživatelé mají nyní k dipozici možnosti, jak definovat způsoby zálohování a replikace dat v rozlehlých sítích vybavených více zařízeními Barracuda Networks Backup Server, a dosáhnout tak požadované úrovně zabezpečení svých dat spolu s optimalizací procesů při zotavení po havárii.

Barracuda Backup Server není licencován podle množství zálohovaných serverů a objem zálohovaných dat je omezen pouze kapacitními možnostmi zařízení.

Distributorem zařízení Barracuda Networks pro Českou republiku a Slovensko je společnost Gesto Communications.

 Komentáře