Bezpečnost jako proces

Security Mobilization Initiative je program, jehož prostřednictvím hodlá Microsoft poskytnout svým partnerům a uživatelům svých produktů potřebné informace, nástroje a další všestrannou podporu v oblasti bezpečnosti.
Komentáře