Bezpečnost komunikačních sítí v praxi: Pevné sítě

Pevné sítě jsou v současné době v mírném útlumu. Ovšem v přístupu k datovým službám hrají s převahou prim. V pevných sítích se nic nepřenáší vzduchem, ovšem v některých případech je snadnost napadení k neuvěření.

Bezpečnost komunikačních sítí v praxi: Pevné sítě1. díl článku: Bezpečnost komunikačních sítí v praxi: GSM
2. díl článku: Bezpečnost komunikačních sítí v praxi: GSM (II.)
3. díl článku: Bezpečnost komunikačních sítí v praxi: Sítě 3G
4. díl článku: Bezpečnost komunikačních sítí v praxi: Sítě 3G (II)
6. díl článku: Bezpečnost komunikačních sítí v praxi: Pevné sítě (II.)
7. díl článku: Bezpečnost komunikačních: Analogové a digitální vysílání I.

Pevné sítě v dnešní době užíváme k přenosu jak hlasových služeb, tak dat. Obojí lze přenášet jak v analogové formě, tak i digitálně. V současnosti se v našich končinách již analogový přenos dat vyskytuje velmi sporadicky, ovšem v oblasti hlasových služeb v pevných sítích je analogová forma přenosu stále oblíbená.

Pevnou sítí v kontextu tohoto seriálu jsou myšleny následující čtyři sítě. Analogová telefonní síť, tzv. POTS (Plain Old Telephone System), nyní provozovaná majoritně společností Telefónica O2, jejímž hlavním určením je přenos hlasových služeb. Také je možno na této síti přenášet data za použití tzv. modemu, ovšem pouze ve frekvenčním rozsahu vyhrazeném hlasovým službám, a tedy nepříjemně pomalu. Typickými zástupci přenosu dat v pásmu hlasové komunikace pevné telefonní sítě jsou fax a dříve obvyklý telefonní analogový modem.

Dalším typem sítě je síť ISDN. V tomto případě jde o digitální variantu podporující různé typy služeb a v našich krajích podporuje dvě různé konfigurace. BRI, jenž definuje dva digitální B kanály o rychlosti 64 kb/s a jeden signalizační D kanál 16 kb/s, přičemž frekvenční pásmo vyhrazené pro tento typ komunikace je o málo širší než v případě POTS. Obě pásma se však překrývají, a tudíž na jedné přípojce neboli jednom metalickém vedení lze provozovat standardně pouze jedinou z technologií POTS nebo ISDN-BRI.

Druhý typ konfigurace je ISDN PRI, která podporuje 31 datových kanálů (B kanál) o rychlosti 64 kb/s a jeden signalizační datový kanál (D kanál) o rychlosti také 64 kb/s. Zde je šířka pásma pochopitelně větší. U obou typů ISDN je shodně zásadní rozdíl mezi vlastnostmi datových kanálů a signalizačního kanálu.Úvodní foto: © Sean Gladwell - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 14/2012
Celý článek i toto vydání lze zkoupit elektronicky
Komentáře