Bezpečnost komunikačních sítí v praxi: Pevné sítě

Pevné sítě jsou v současné době v mírném útlumu. Ovšem v přístupu k datovým službám hrají s převahou prim. V pevných sítích se nic nepřenáší vzduchem, ovšem v některých případech je snadnost napadení k neuvěření.

Bezpečnost komunikačních sítí v praxi: Pevné sítě1. díl článku: Bezpečnost komunikačních sítí v praxi: GSM
2. díl článku: Bezpečnost komunikačních sítí v praxi: GSM (II.)
3. díl článku: Bezpečnost komunikačních sítí v praxi: Sítě 3G
4. díl článku: Bezpečnost komunikačních sítí v praxi: Sítě 3G (II)
6. díl článku: Bezpečnost komunikačních sítí v praxi: Pevné sítě (II.)
7. díl článku: Bezpečnost komunikačních: Analogové a digitální vysílání I.


Spojované okruhy
Datové kanály pracují na principu spojování okruhů (CS – Circuit Switching), tedy jestliže požadujeme přenos čehokoli v tomto kanálu, je nutné navázat spojení s protistranou a toto spojení je samozřejmě obvykle účtováno na základě času. Na rozdíl od datových kanálů je signalizační D kanál paketově orientovaný (PS – Packet Switching), a tudíž není nutné navazovat spojení, je-li třeba přenést data. Signalizační kanál je ovšem určen primárně k sestavení, rozpadu a řízení spojení na datových kanálech, tudíž k případnému přenosu uživatelských dat lze využít pouze zbývající kapacitu. Navíc je nutná podpora operátora pro přenos uživatelských dat přes D kanál, ovšem účtování přenosů na signalizačním D kanálu je na základě objemu, a ne času.

V současné době je ISDN BRI běžně používáno k připojení domácností, a to takřka výhradně pro hlasové služby. Firmy využívají ISDN BRI velmi často pro připojení karetních terminálů, jelikož terminál nepotřebuje modem a navázání spojení je v řádech milisekund. ISDN PRI je naopak používáno pro připojení organizací, a to téměř výhradně na hlasovou síť.

Sítě kabelových televizí (CATV)
Primární určení CATV sítí je a byl jednosměrný přenos televizního signálu směrem k divákům. V určitém okamžiku ovšem CATV operátoři začali využívat své kabelové sítě také k obousměrným přenosům digitálních dat. CATV sítě jsou historicky analogové, tedy metalický kabel je operátorem rozdělen na přenosové kanály lišící se frekvencí a každý kanál přenáší jeden televizní program.

Před několika lety docházelo postupně k digitalizaci, což znamenalo, že do původního jednoho přenosového kanálu se vměstnalo několik televizních programů. Digitalizace má v tomto případě zcela zásadní význam na zabezpečení, jelikož analogové programy nebyly na CATV kódovány a povolení příjmu pouze zaplacených programů bylo možné pouze použitím filtračních členů na zákaznickém vedení. V případě digitálního přenosu je použito šifrování a zákazník obdrží přístupovou kartu pro odemčení zaplacených TV programů. Některé z kanálů jsou vyhrazeny pro přenosy dat, převážně internet nebo hlas.

xDSL
Poslední v řadě je bezpochyby xDSL, které je použito výhradně k přenosu dat a koexistuje na metalickém vedení spolu s POTS nebo ISDN BRI, přičemž používá přenosové pásmo nad hlasovým u POTS či ISDN. xDSL se snaží moderními metodami co nejlépe využít metalické vedení mezi zákazníkem a nejbližší ústřednou a poskytnout rychlé připojení k datové síti.

Další pevné sítě, se kterými se můžeme setkat v našich krajích, jsou optické sítě, případně sítě na bázi Ethernet, a to většinou v městských aglomeracích s vysokou hustotou obyvatel. Těmi se ovšem nebudeme nyní zabývat.Úvodní foto: © Sean Gladwell - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 14/2012
Celý článek i toto vydání lze zkoupit elektronicky
Komentáře