Bezpečnost pro vaše PC i mobilní zařízení

Nemá smysl opakovat dobře známý fakt, že ochrana datových prostředků a dalších zařízení IT infrastruktury je pro moderní společnosti jednou z priorit jejich bezpečnostní strategie.Firmy by měly pro ochranu svých dat a informací použít co nejkvalitnější přístupovou kontrolu, provázanou s robustním a silným šifrovacím mechanizmem. Jedním z produktů v této oblasti je například komplexní řešení SafeBoot Device Encryption.

SafeBoot Device Encryption
Řešení SafeBoot Device Encryption slouží k zabezpečení PC, laptopů, tablet PC, přenosných disků a dalších zařízení, na něž firmy ukládají svá kritická data. Mnoho bezpečnostních produktů nabízí zabezpečení na úkor složitého administračního přístupu nebo naopak vysoké ceny, nicméně SafeBoot Device Encryption přináší silnou ochranu a zároveň splňuje požadavky na snadné použití. Kombinuje totiž přísnou kontrolu přístupu a předbootovací ochranu pro identifikaci uživatelů s jednoduchým přihlašovacím mechanizmem, tzv. SSO (Single Sign-On).

Předbootovací ochrana a dvousložková identifikace
V ideálním případě by kontrola a identifikace uživatele měla proběhnout ještě před tím, než dojde k bootovaní počítače. Tento požadavek SafeBoot Device Encryption beze zbytku splňuje, nabízí totiž mimo jiné možnost přihlášení před bootováním. Kromě toho zajišťuje bootovací ochranu a chrání před master boot viry.
Produkt umožňuje práci s tzv. dvousložkovou předbootovací identifikací, tedy F2-PBA (Two-Factor Pre-Boot Authentication). Ta od uživatelů vyžaduje "něco vědět" a zároveň "něco vlastnit". Identifikace probíhá ještě předtím, než je počítačům, laptopům či jiným zařízením povolen start. U dvousložkové bezpečnostní prověrky nabízí Safeboot Device Encryption širokou možnost volby technologií, včetně různých smart karet a USB tokenů.
Zároveň používá k ochraně všech dat na zvolených zařízeních silné šifrovací algoritmy, např. RC5-1024 a AES-256. Velkou výhodou je fakt, že šifrování i dešifrování probíhá za pochodu, tedy při normální práci na daném zařízení tak, že uživatel není těmito procesy nijak obtěžován nebo omezován.
Bezpečná obnova
Je obecně známou pravdou, že značné bezpečností riziko představuje lidský faktor. SafeBoot Device Encryption samozřejmě počítá s možností, že uživatel zapomene své heslo nebo ztratí token. V takovém případě lze chráněné systémy bezpečně obnovit, a to bez použití krajních či nebezpečných řešení. Bezpečnou obnovu zajišťují nástroje SafeBoot Web
HelpDesk, díky nimž stačí ve většině případů pouze navštívit web, případně zatelefonovat. HelpDesk dovolí resetovat uživatelova hes-
la poté, co projde úspěšnou textovou prověrkou a telefonickou identifikací u správce Help-
Desku.

Možnosti snížení nákladů
Pro účinné zabezpečení zařízení je nezbytné vybudovat silnou a spolehlivou centrální platformu. SafeBoot Management Center nabízí administrátorům jedinečné, výkonné a cenově přístupné řešení. Mezi možnosti tohoto produktu patří centrální rozmístění, dálkové upgrady, bezpečnostní politika, ovládací nástroje, náhlé storno (odpojení), revizní vybavení, bezpečná centralizovaná obnova a synchronizace s Active Directory, Novell, PKI a jinými.
Tyto funkce umožňují dnešním firmám zvyšovat hodnotu ukazatele ROI a snižovat celkové náklady na vlastnění (TCO). Systémová centrální správa Safeboot Device Encryption nabízí administrátorům účinné nástroje, pomocí nichž mohou snadno nastavit a uplatnit rozsáhlá bezpečnostní pravidla. Uživatelé je vůbec nemohou ovládat, jelikož jde o transparentní nastavení a provedení. Systém rovněž zajišťuje snadné nastavení bezpečnostních pravidel, závazných pro uživatele.

Ověřené řešení
SafeBoot představuje největší základnu pro bezpečnostní řešení jakýchkoliv zařízení a dat; celosvětově jej využívá více než 3,5 milionu klientů. SafeBoot je držitelem několika certifikátů, včetně FIPS 140-2 Common Critera, který zaručuje, že toto řešení využívá opravdu silné šifrování a bezpečnou hlavní správu. Produkt podporuje všechny běžné jazyky, klávesnice a verze operačního systému Windows, podpora je zajištěna celosvětovou sítí, včetně servisu v režimu 24/7. Toto řešení je hojně využíváno mnoha organizacemi po celém světě, včetně bank, pojišťoven a konzultačních společností, státní správou a zdravotnickými zařízeními.

Vysoká bezpečnostm i na cestáchm
SafeBoot se zabývá i problémem zabezpečení mobilních zařízení. Produkt SafeBoot Device Encryption for Windows Mobile zajišťuje komplexní zabezpečení a ochranu dat na smartphonech a pocket PC. Neautorizovanému použití nebo přístupu k datům brání kombinací přísné autorizace uživatelů a transparentního šifrování "on-the-fly".
Dalším produktem pro mobilní zařízení je SafeBoot Device Encryption for Symbian OS. Jde o škálovatelné, celopodnikové řešení, které používá silné řízení přístupu a robustní šifrování pro ochranu před neoprávněným použitím zařízení se Symbian OS.


Komentáře