Blade od Check Pointu usnadňuje kontrolu nad aplikacemi Web 2.0

Check Point představil Application Control Software Blade, který podle dodavatele umožňuje organizacím zabezpečit a spravovat tisíce aplikací Web 2.0.


Nový softwarový blade obsahuje technologii UserCheck, která umožňuje IT administrátorům nastavit pravidla pro používání aplikací. Produkt je navíc propojen s aplikací Check Point AppWiki, knihovnou aplikací, která obsahuje více než 50 000 widgetů pro Web 2.0 a přes 4 500 internetových aplikací pro sociální sítě, instant messaging a streamování médií.

„Zvolili jsme zcela nový přístup ke kontrole aplikací. Podnikům nabízíme nejnovější firewall v kombinaci s největší knihovnou aplikací, která je 50krát větší než jakákoli jiná na tomto trhu a zároveň se snažíme vzdělávat i samotné uživatele,” uvedla Dorit Dor, produktová víceprezidentka společnosti Check Point Software Technologies.

Produkt dovoluje individuální zabezpečení aplikací, takže zaměstnanci mohou využívat nástroje Webu 2.0 a současně neohrožují bezpečnost sítě. Nový softwarový blade umožňuje organizacím definovat základní nastavení politik pro webové aplikace, které odpovídají specifickým potřebám uživatelů. Technologie UserCheck upozorňuje uživatele na rizika spojená s provozem aplikace a vyhodnocuje, zda danou aplikaci využívají k soukromým nebo pracovním účelům.  

Application Control blade může být spuštěný jediným kliknutím na jakoukoli bezpečnostní bránu Check Point, což má umožnit organizacím lépe využít jejich stávající infrastrukturu. Nový blade je centrálně spravovaný z jediné konzole pro správu a zabezpečení. IT administrátoři mohou sledovat a kontrolovat používání aplikací na základě identity uživatele nebo skupiny, četnosti a úrovně rizika s jednotnou analýzou události. Nový blade také poskytuje integraci s Active Directory, která umožňuje jednotlivcům nebo skupinám přístup k vybraným aplikacím a ostatní dovoluje zakázat.

Application Control Software Blade bude k dispozici přes celosvětovou síť prodejců v posledním čtvrtletí 2010.Komentáře