Brightmail Gateway 8.0 od Symantecu nově dokáže odebrat prostředky připojením sloužícím k rozesílání spamu

Novou platformu pro zabezpečení elektronických zpráv - produkt Brightmail Gateway 8.0 – ohlásila společnost Symantec. Novinka dříve známá jako Mail Security 8300 Series zavádí novou technologii hodnocení pověsti odesílatele, která organizacím umožňuje lépe chránit jejich nestrukturované informace a také nové správní funkce, které snižují riziko a nároky na správu.Novou platformu pro zabezpečení elektronických zpráv - produkt Brightmail Gateway 8.0 – ohlásila společnost Symantec. Novinka dříve známá jako Mail Security 8300 Series zavádí novou technologii hodnocení pověsti odesílatele, která organizacím umožňuje lépe chránit jejich nestrukturované informace a také nové správní funkce, které snižují riziko a nároky na správu.
Produkt Brightmail Gateway nabízí adaptivní správu pověsti, což je metoda spojující globální pověst, průběžně udržovanou místní pověst a novou metodu správy tříd připojení, která upřednostňuje e-maily od odesílatelů s dobrou pověstí a odmítá e-maily od odesílatelů nevyžádané pošty. Pomocí této metody může produkt Brightmail Gateway podle výrobce blokovat až 95 % odesílatelů nevyžádané pošty na úrovni připojení, takže odesílatelům s dobrou pověstí zůstane k dispozici více prostředků na úkor připojení sloužících k rozesílání nevyžádané pošty.
Při tomto prioritním přidělování prostředků se využívá místní pověst, která se přizpůsobuje zákazníkovu specifickému prostředí odesílatelů, a databáze pověsti odesílatelů nevyžádané pošty společnosti Symantec. Tato databáze využívá globální zpravodajskou síť společnosti Symantec. Data, která tato síť shromažďuje z více než 200 zemí, analyzuje třísetčlenný tým střediska Security Response.
Produkt Brightmail Gateway dále využívá metodu zpracování zpráv FastPass, při které jsou e-maily od známých spolehlivých odesílatelů zcela vynechány z rozpoznávání nevyžádané pošty, čímž se zvyšuje škálovatelnost a propustnost prověřování. Nová funkce Bounce Attack Prevention podepisuje odchozí zprávy a tím účinně potlačuje celou třídu nevyžádané pošty, která vzniká tak, že autoři nevyžádané pošty vloží do zfalšované hlavičky „od“ nevyžádané zprávy platné e-mailové adresy, což způsobí, že majitel e-mailového účtu obdrží značný počet nedoručitelných zpráv.
Nedávný průzkum provedený společností Symantec ukázal, že většina organizací zaznamenává více než 30% meziroční nárůst e-mailů. Průzkum také ukazuje, že nevyžádaná pošta narostla mezi roky 2001 a 2008 z 8 % na 80 % všech e-mailů, přičemž mnoho organizací uvádí, že nevyžádaná pošta představuje více než 95 % všech e-mailů.


Komentáře