BSA nabízí v USA informátorům o nelegálním softwaru až milion dolarů

Možnost anonymního udání, které již delší dobu společnost BSA na svých webových stránkách propaguje, získává podle společnosti truconneXion nový rozměr. Totiž vidinu odměny až 1 mil dolarů za kvalifikované udání týkající se nelegálního software ve firmě.


Kontroverzní kampaň BSA, která před nedávnou dobou vypukla v USA, dává podle společnosti truconneXion jasně najevo: Udělejte si rychle pořádek v licencích sami, než to uděláme za vás.  Firmy udává nejčastěji konkurence nebo bývalí zaměstnanci.

Podrobnosti o nabídce viz web BSA.org

Podle společnosti truconneXion je zřejmě jen otázkou času, kdy podobné praktiky softwarových gigantů a jejich zájmových organizací dorazí i do ČR. Z interního průzkumu softwarové společnosti truconneXion přitom vyplývá, že neřešené rozdíly v počtu nakoupených a skutečně používaných licencí se najdou ve více než třetině českých firem.

Spíše než o úmyslné porušování autorských práv jde podle našich statistik o neřešený nepořádek,“ uvádí Robert Kleiner, člen představenstva společnosti truconneXion. „V posledních letech sice rapidně narostl počet firem, které ochranu autorských práv považují za součást firemní kultury a pravidelně kontrolují stav instalovaného softwaru. Více než třetina firem ale zatím správu softwarových licencí neřeší vůbec. Vzhledem k současné situaci ve světě se to dá považovat za krajně nerozumné.“

Často se setkávám s tvrzením, že Policii ČR od kontroly softwaru odradí potvrzení o provedeném softwarovém auditu nebo jiný podobný certifikát, že má firma licence v pořádku. To je samozřejmě nesmysl, žádný certifikát s podobnou účinností neexistuje,“ uvádí Martina Hyndráková, softwarová auditorka. „Jakmile se věci daly takto do pohybu, kontrolu už nikdo nezastaví. Pokud však firma disponuje aktualizovanou evidencí licencí softwaru včetně všech dokladů o jejich legálním nabytí, stačí ji policejním specialistům předat a věnovat se dál svému podnikání. Pokud nic takového nemá, může dohledávání potřebných dokladů a jejich prověřování firmu z velké části paralyzovat na několik dlouhých týdnů i měsíců.“Komentáře