BSA opět osloví 15 tisíc firem kvůli softwarovému pirátství

Nejčastěji se ve firmách pirátsky užívá software předních výrobců kancelářského softwaru, grafických a DTP programů, CAD a konstrukčního softwaru či antivirových aplikací.Organizace BSA bude v říjnu kontaktovat tisíce společností kvůli možnému výskytu nelegálního softwaru ve firemních počítačích. Zaměří se zejména na malé a střední firmy v odvětvích s nejvyšší mírou softwarového pirátství.

BSA se odvolává na studii IDC, že v ČR se nelegálně užívá 39 procent softwaru, což tuzemskému softwarovému odvětví způsobuje ztráty ve výši 2,9 miliardy korun. Nejčastěji se ve firmách pirátsky užívá software předních výrobců kancelářského softwaru, grafických a DTP programů, CAD a konstrukčního softwaru či antivirových aplikací. BSA se proto v říjnu tradičně zaměří na malé a střední firmy napříč všemi sektory s důrazem na kreativní a technické obory. „Ve firmách podnikajících v oborech, jakými jsou výroba, reklama, konzultační služby, projekční činnost, návrh konstrukcí či design, se podle našich analýz vyskytuje nejvíce nelegálního softwaru,“ uvedl tiskový mluvčí BSA Jan Hlaváč.
K nelegálnímu užívání softwaru dochází podle něj často bez vědomí managementu či majitelů firem. „Nejčastějším prohřeškem je instalace více kopií softwarů, než povoluje licenční smlouva. Dalším rizikem jsou zaměstnanci, kteří si nekontrolovatelně instalují software pro soukromé účely. Pokud firma nedělá pravidelné kontroly legálnosti softwaru, během krátké doby může v závislosti na své velikosti užívat nelegální software v hodnotě statisíců i milionů korun. To se může managementu vymstít.“

Kromě trestů uložených soudem pachatelům hrozí i statisícové platby poškozeným výrobcům softwaru, kteří mohou žádat až dvojnásobek hodnoty nelegálně užívaného softwaru (plus legalizace licence).

Rostoucí počet oznámení je podobně jako v minulém roce motivován i tvrdým konkurenčním bojem. Týká se to hlavně profesí, ve kterých pořizovací cena softwaru představuje značnou část nákladů: architektů, projektantů, designérů či návrhářů průmyslových konstrukcí, výrobků nebo strojů. „Konstrukční software je pro tyto obory klíčovým nástrojem podnikání a jeho cena může tvořit podstatnou část nákladů firmy. Pokud konkurence užívá takový software nelegálně, může výrazně snížit ceny služeb. To se poctivým firmám samozřejmě nelíbí, a pokud o takových praktikách vědí, informují nás,“ dodává Jan Bucek, manažer společnosti Autodesk.

Viz také
BSA: Písma se užívají nelegálně ještě časteji než software
Nové ISO má pomoci vytlačit z firem pirátský software


Komentáře