CAPTCHA jako video

Nová technologie generuje textová pole vložená do streamovaného videa. Text se různě pohybuje, což by mělo podle představ firmy představovat překážku pro systémy OCR. Naopak nebude prý třeba provádět hrátky s barvami a tvary znaků, které komplikují život i reálným lidem.


Ochrana CAPTCHA má proti současným systémům OCR samozřejmě problém: čím víc se ji provozovatelé webových služeb pokoušejí robotům ztížit, tím obtížnější je i pro lidské uživatele.

Jistě všichni známe různě se překrývající, podivně deformované a zbarvené znaky. V tomto ohledu se systémy OCR již zřejmě blíží splnění omezené verze Turingova testu a technologie ochrany se brzy stane nefunkční. Samozřejmě existují i další možnosti, jak test CAPTCHA komplikovat, např. zadáváním hádanek typu jednoduchých matematických příkladů, ale i to má své nevýhody. Michel Giasson, CEO a zakladatel společnosti NuCaptcha, tvrdí, že statické obrázky prostě dosáhly maxima toho, co od nich lze čekat. Firma proto uvedla technologii, která generuje textová pole vložená do streamovaného videa. Text se různě pohybuje, což by mělo podle představ firmy představovat překážku pro systémy OCR. Naopak nebude prý třeba provádět hrátky s barvami a tvary znaků, které komplikují život i reálným lidem.

Přirozeně, že ani tento způsob není imunní proti útokům, nicméně systém má mít vestavěný automatický obranný mechanismus. V první řadě reaguje na rychlost. Pokud se například ukáže, že v krátkém čase po době dojde v rozluštění/opsání obřího množství kódů CAPTCHA naznačující úspěch robotů, systém změní fonty, barvy, rychlost generování videoscén a další parametry. Nakonec proces může být i vícestupňový, kód se může zadávat po částech. (I když, koho by pak bavilo takovou službu používat – leda by se proces používal pouze jednou, při vytvoření účtu, naopak třeba jako ochrana SMS brány to však vhodné není.)

Do systému je údajně zabudovaná i technologie, která má odlišit lidské chyby od chyb robotů. Lidé se prý mýlí „konzistentněji“, tj. systém zaznamená třeba překlepy písmen na klávesnici vedle. Tedy jestliže chyby při zadávání znaků vykazují tendenci tímto směrem, systém rámcově funguje.

Společnost NuCaptcha uvedla cenový model pro svůj kód, který je primárně navázán na redakční systémy fungující na bázi WordPressu. Do určitého počtu zobrazení je pak služba k dispozici zdarma. Hlavním obchodním modelem ale má být prostě ochrana pomocí videa, do něhož se budou kromě znaků současně vkládat reklamy.

 

Zdroj: IDG News

 

Samozřejmě se jedná v jistém ohledu o „závody ve zbrojení“, které nemusí mít nikdy vítěze. Jistě lze vyvinout i nějaké OCR, které rozpozná příslušný kód i v animované sekvenci, jen to bude nějakou dobu trvat...

A žádná metoda pochopitelně nepomáhá v případě, že v chudých zemích údajně vypisují kódy za drobnou úplatu najatí lidé.

 Komentáře