Centrální správu svých bezpečnostních systémů pro podniky vylepšila firmy Trend Micro

Svou webovou konzolu Control Manager pro centrální správu bezpečnostních řešení rozšířila firma Trend Micro o nové funkce. Ty podle ní dále zvýší efektivitu bezpečnostního softwaru NeatSuite při poskytování vícevrstvé a víceúčelové ochrany před útoky kybergangů a před webovými hrozbami.Svou webovou konzolu Control Manager pro centrální správu bezpečnostních řešení rozšířila firma Trend Micro o nové funkce. Ty podle ní dále zvýší efektivitu bezpečnostního softwaru NeatSuite při poskytování vícevrstvé a víceúčelové ochrany před útoky kybergangů a před webovými hrozbami.
Uživatelé verze 5.0 pracujícím jak s verzí NeatSuite Standard (pro středně velké společnosti), tak s NeatSuite Advanced (pro velké podniky) mohou získat jednodušší administraci nebo vyšší škálovatelnost či mohou snížit počet zásahů zaměstnanců IT oddělení přímo u koncových uživatelů.
Control Manager umožňuje zákazníkům:
- Zjednodušit administraci díky prověřené webové konzoli a integrovanému agentu. Tento bezagentový model řízení odstraňuje potřebu upgradu agentů, čímž se zmenší počet návštěv zaměstnanců IT oddělení na pracovištích koncových uživatelů.
- Zlepšit bezpečnost prostřednictvím řízení uživatelského přístupu založeného na rolích, jediné přihlašovací procedury a automatizované správy licencí u všech bezpečnostních produktů.
- Zlepšit škálovatelnost prostřednictvím vícevrstvého modelu správy, který decentralizuje řízení na regionální zaměstnance IT a zároveň poskytovat centralizovanou správu z ústředí.
- Vytvářet lepší výstupní sestavy a žurnály díky zlepšeným možnostem reportingu, mezi něž patří nové ad-hoc dotazy na zobrazení dat podle produktů a událostí a schopnost vytvářet šablony.


Komentáře