Česká firma tvrdí, že jako první zachránila data z high-end SSD disku Kingston SSDNow


Česká společnost Datarecovery tvrdí, že jako první na světě provedla úspěšnou záchranu dat z high-end SSD disku Kingston SSDNow

.„Záchranu dat z SSD disku tohoto typu považuji za mimořádný úspěch," uvádí Petr Kavan, ředitel společnosti.  „Podle dostupných informací jsme první na světě, komu se obnova dat z tohoto typu média podařila."

SSD disky jsou velmi rozšířené a značka Kingston oblíbená.

Vyvinutý algoritmus pro záchranu dat je výsledkem vlastního výzkumu společnosti Datarecovery. „Vývoj nových algoritmů je zdlouhavá detektivní práce. Je to jako hledat lék na nemoc, o které jste nikdy předtím nic neslyšeli," uvádí Karel Jelínek, hlavní technik společnosti. Dnes se nám podařilo úspěšně realizovat obnovu dat z nejkompliko­vanějšího modelu  této řady, Kingston SSDNow V100. Tento konkrétní disk předtím neúspěšně „oběhl" mnoho specializovaných laboratoří nejen v Evropě." První úspěšná  záchrana dat byla provedena prakticky „ručně", nyní probíhají práce na automatizaci a urychlení celého procesu.Komentáře