Check Point představil novou produktovou řadu Eventia

Check Point představil novou produktovou řadu Eventia, rodinu řešení pro správu bezpečnostních událostí, jejímž cílem je pomoci bezpečnostním oddělením snížit náklady spojené s komplikovaným porovnáváním, vyhodnocováním a reportováním bezpečnostních událostí.Check Point představil novou produktovou řadu Eventia, rodinu řešení pro správu bezpečnostních událostí, jejímž cílem je pomoci bezpečnostním oddělením snížit náklady spojené s komplikovaným porovnáváním, vyhodnocováním a reportováním bezpečnostních událostí.

Prvním produktem v této rodině je Eventia Analyzer. Jedná se o řešení pro komplexní správu bezpečnostních událostí, které automaticky prioritizuje bezpečnostní události tak, aby mohla být vždy provedena nejvhodnější akce. Eventia Analyzer převádí velká množství hrubých dat do informací, na jejichž základě bezpečnostní administrátoři již snadno přijmou podložené, kvalifikované rozhodnutí. Eventia Analyzer poskytuje řešení se snadnou instalací a správou, čímž je velmi vhodné pro organizace s omezenými IT zdroji. Na druhou stranu jde o řešení škálovatelné a upravitelné pro potřeby rozsáhlých prostředí. Check Point Eventia Analyzer je již k dispozici na trhu a jeho cena začíná na 18000 USD.


Komentáře