Check Point zjednodušuje zabezpečení cloudů a virtualizovaných prostředí


Check Point uvedl novou bezpečnostní bránu Security Gateway Virtual Edition (VE) se zabudovanou technologií VMsafe, která zabezpečuje cloudy pomocí firewallu a chrání dynamické virtualní prostředí před vnějšími i vnitřními bezpečnostními hrozbami. Nová bezpečnostní brána Security Gateway VE je založena na architektuře softwarových bladů společnosti Check Point. Firmy tak mají u cloudů k dispozici stejně komplexní bezpečnostní řešení, jako u fyzických sítí - včetně firewallu, VPN a ochrany proti neoprávněnému průniku do sítě (IPS). Security Gateway splňuje speciální požadavky na zabezpečení, potřeby zasíťování a správu virtualních prostředí.

Nová bezpečnostní brána Security Gateway VE je navržena tak, aby si společnosti mohly zabezpečit provoz mezi virtuálními stroji a vnější sítě pomocí dílčích politik firewallu a IPS řešení. Organizace také mohou automaticky použít bezpečnostní politiky na všechny stávající nebo budoucí virtuální stroje, aniž by bylo nutné měnit topologii sítě nebo dělat kvůli migraci odstávku.

Díky integraci technologií VMsafe a VMware může být bezpečnostní brána VE jednoduše nasazena v rámci celé infrastruktury. Organizace mohou centrálně spravovat fyzické i virtuální brány z jediné konzole, což značně zjednodušší správu. Kromě toho mohou podniky oddělit správce pro virtualizaci a pro bezpečnost a přitom využívat stejné globální politiky v rámci různých prostředí organizace.Komentáře