ČIMIB: Oblast informační bezpečnosti posiluje

V druhé polovině září proběhl ustavující sněm Českého institutu manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB). Oblast informační bezpečnosti tak posiluje o instituci sdružující přední české odborníky zabývající se touto problematikou.V druhé polovině září proběhl ustavující sněm Českého institutu manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB). Oblast informační bezpečnosti tak posiluje o instituci sdružující přední české odborníky zabývající se touto problematikou.

Vznik ČIMIB je reakcí na současnou zvýšenou poptávku po řešení informační bezpečnosti. Odborníci z této oblasti se při své činnosti setkávají s širokým spektrem požadavků na efektivní a účinná řešení na jedné straně a složitostí specifických implementací na straně druhé.

Základním cílem ČIMIB je sdružit odborníky a firmy z ICT oblasti a tím podpořit výměnu nejlepších zkušeností a znalostí. Důležitým posláním sdružení bude vytvořit významnou platformu pro setkávání členů s potenciálními zájemci, která napomůže při rozšiřování cenných informací. Již na závěr tohoto roku je plánována konference, která veřejně představí sdružení a jeho činnost.

Více informací o sdružení nalezete na právě zprovozněné webové stránce www.cimib.cz.


Komentáře