Cisco: rizikem jsou sociální sítě, mobilní zařízení a virtualizace

Cisco vydalo svoji pravidelnou zprávu o aktuálních bezpečnostních hrozbách Midyear Security Report. Za hlavní trendy ovlivňující IT bezpečnost studie označuje sociální sítě, rozvoj a dostupnost mobilních zařízení připojených do sítě a virtualizaci.


Velké nebezpečí pro společnosti dnes znamenají jejich vlastní zaměstnanci. Mají lepší přístup k citlivým datům a ať už úmyslně nebo neúmyslně, mohou zapříčinit jejich únik nebo naopak umožnit vniknutí útočníka do systému. Chování zaměstnanců je pro firemní bezpečnost rizikovým faktorem. Například 50 % dotázaných zaměstnanců ve výzkumu uvedlo, že zcela ignoruje bezpečnostní politiku společnosti tím, že využívá zakázané nástroje sociálních sítí nejméně jedenkrát týdně a 27 % dotázaných se přiznalo, že mění nastavení tak, aby měli přístup k zakázaným aplikacím. Těmi jsou velmi často právě sociální sítě a zvláště pak on-line hry na těchto sítích. 64 % firem uvedlo, že přístup na ně blokuje alespoň polovině zaměstnanců, a to i v případě, že do své firemní strategie má využívání sociálních médií zahrnuto.

Dnes podle Cisca ještě neexistuje efektivní způsob, jak využít obrovskou oblibu her na sociálních sítích k páchání trestné činnosti. Již se však objevují první falešné e-maily nabízející různá zvýhodnění nebo bonusy pro tyto aplikace, jejichž cílem je ale například získání citlivých informací nebo šíření viru.

Oproti roku 2009 se očekává nárůst spamu o 30 %. Podle zprávy pochází stále nejvíce spamu z USA, druhé místo okupuje Indie, třetím největším původcem spamu je Brazílie, na 4. místě je Rusko a na 5. Jižní Korea.

V Rusku bylo za pomoci sociální sítě vytvořeno online tržiště pro ukradené kreditní karty, a to v době, kdy legitimní společnosti teprve zvažují, zda a se jim vyplatí do využívání těchto nástrojů vůbec investovat. Zločinci jsou tak schopni generovat poměrně velké zisky. V USA narostly meziročně ztráty způsobené online podvody z 265 milionů dolarů v roce 2008 na 559,7 milionu dolarů v roce 2009.

 Komentáře