Communication Security Brno pošesté

Integrace technologií jako doporučená varianta obrany proti cyber útokům, mobilní bezpečnost ze všech úhlů včetně vzdáleného připojení do firemních sítí. To byla hlavní témata konference, kterou pořádala firma Comguard.


Účastníkům byly k dispozici i živé ukázky aktuálních útoků, možnosti účinné konfigurace bezpečnostních řešení, případová studie nasazení SIEM, řešení firemní autentizace nebo demo ukázky IP managementu. Virtuální platformy napojené na VMware, šifrovaná přenosová média a ochrana firemních sítí včetně aktuálních verzí firewallů, IP sond nebo ochrany webových aplikací.

Program letošního ročníku jarní konference se poprvé rozdělil do dvou sálů tak, aby si každý posluchač našel své téma, které ho nejvíce zajímá nebo které nyní řeší ve své společnosti. Dopoledne probíhal společný blok s živými ukázkami hackerů a s přenosy z Kompetenčního centra, důraz byl kladen na bezpečnost virtuálního světa a spolupráci technologií McAfee a VMware, čas byl věnován i případových studií nasazení řešení identity přístupu od HID nebo nasazení SIEM řešení tak, aby splňoval skutečné požadavky a potřeby komerčních firem.

Pozvání přijali například pan Vojtěch Morávek ze společnosti VMware, pan Radek Živný ze společnosti Telefonica O2 nebo Tom de Jongh ze společnosti Imation, která se letos na konferenci poprvé představila s navazujícím řešením šifrovaných přenosových médií.

Odpolední program se, jak už bylo zmíněno v úvodu, rozdělil do dvou částí, a to na část o bezpečnosti sítí, jak pro velké společnosti a státní správu, tak pro SMB trh, a na část o mobilní bezpečnosti. Mobilní bezpečnost byla pojata nejen jako ochrana samotných mobilních přístrojů a dat uložených například v tzv. chytrých telefonech, ale také jako ochrana mobilní komunikace v pojetí bezpečného vzdáleného připojení pro zaměstnance na cestách nebo pracující z domu.

Pryč jsou totiž doby, kdy zaměstnanci seděli ve svých kancelářích od rána do večera a jen si zašli na oběd. Dnešní práce vyžaduje běžně cestování nejen v rámci republiky, ale stále častěji po celém světě, zaměstnanci nejsou oceňovány podle „odsezených hodin“ v kancelářích, ale podle pracovních výsledků a uzavřeného businessu. Zaměstnavatelům v moderním pojetí vedení firmy nezáleží na tom, kde daný úkol pracovníci plní, ale jak ho plní a jestli to firmě přinese další zvýšení obratu a zisku. Moderní řízení firmy však vyžaduje také i mobilní přístup do informačního systému, na maily či do dalších firemních aplikací, a to bezpečně, protože placení zloději dat číhají všude a využijí každé příležitosti k neoprávněným přístupům k informacím.

Blok o sítích byl pojat jako přehled nejrůznějších technologií pro zabezpečení pomocí enterprise firewallů nebo UTM a byl věnován i stále aktuálnějšímu tématu IP managementu a správnému přístupu k němu.

Zvláštní poděkování patří Vinařství Buchtovi, které přijelo z Velkých Pavlovic připravit ochutnávku čerstvě oceněných moravských vín vlastní výroby.  Doufáme, že se budeme moci ochutnat jejich vína i při dalších příležitostech.

Vydavatelství IDG vystupovalo opět jako exkluzivní mediální partner a účastníkům byly distribuovány aktuální čísla časopisů Security World a Computer World s tématy více než lákavými.

Rekordní účast na tomto ročníku ukazuje, že bezpečnostní témata, která byla prezentována, jsou na trhu v České republice i na Slovensku stále více žádána a tomu odpovídá i růst tržeb za poslední období u nás, distributora bezpečnostních řešení, vč. tržeb za konzultací, support, školení a instalace.

Podzimní ročník konference se bude konat v Praze, poprvé v hotelu Aquapalace.Komentáře