Compliance Management Platform: mezi zabezpečením, správou identit a shodou s předpisy

Řešení Novell Compliance Management Platform je určeno pro podniky, které musí úspěšně procházet audity shody, zaručovat integritu své IT infrastruktury a prokazovat dodržování a implementaci podnikových zásad.Novell uvedl na trh Compliance Management Platform, platformu, která má pomoci zákazníkům s plněním interních i legislativních předpisů a zabezpečení infrastruktury IT. Podniky se v současné době potýkají s komplikacemi, jak implementovat zákonné a etické standardy v organizaci a zajistit ochranu před vnitřními a vnějšími hrozbami, zatímco výdaje na zabezpečení IT nekontrolovatelně rostou. Jde o nastolení rovnováhy mezi rychle rostoucími legislativními nároky a dalšími závaznými předpisy a realitou ztenčujících se rozpočtů. Novell Compliance Management Platform představuje řešení pro monitorování událostí v síti a reakcí na porušení, která nastanou.

Pro boj s bezpečnostními hrozbami a udržování shody se spoustou požadavků interního a externího auditu implementovaly mnohé organizace různé systémy přidělování uživatelských účtů, řízení přístupu a správy přístupu na web. Vznikla tak oddělená řešení zásad a bezpečnosti dat, jež pro ověření shody s předpisy často vyžadují manuální kontrolu. Novell Compliance Management Platform umožňuje podle dodavatele organizacím integrovat zásady přidělování a správy přístupu s monitorováním zabezpečení, takže nejen prováže zabezpečení s informacemi o identitách, ale také v reálném čase automaticky zjišťuje nevhodné a podezřelé aktivity, upozorňuje na ně a provádí nápravná opatření.

„Správa shody s předpisy patří mezi složitější IT výzvy, s nimiž se klienti na současném globálním trhu potýkají,“ řekl Mark Ford, ředitel služeb zabezpečení a ochrany, Deloitte & Touche LLP. „Automatická platforma řešení, která spolehlivě spolupracují a zjednodušují proces plnění interních a externích mandátů, může našim klientům pomoci splnit výzvy v oblasti shody s předpisy.“

Compliance Management Platform nabízí zabezpečení uplatňováním společných zásad přístupu napříč všemi úložišti identit a poskytuje automatické ověřování předem nastavených podnikových pravidel. Compliance Management Platform automaticky protokoluje veškerou aktivitu v síti a generuje sestavy shody ve formátu vhodném pro audit.

Compliance Management Platform zahrnuje:

Nejnovější verze produktů Novellu pro správu identit a zabezpečení – Součástí platformy je Novell Identity Manager 3.6 pro poskytování uživatelských účtů, řízení přístupu na základě rolí a správu hesel; Novell Sentinel 6.1 pro monitorování zabezpečení a událostí v reálném čase a Novell Access Manager 3.0 pro správu přístupu na web.
Monitorování zabezpečení a informačních událostí podle identit – Compliance Management Platform je řešení, v němž je provázáno monitorování identit s kontrolou zabezpečení a sledováním událostí. Nabízí balíček nástrojů pro sledování identit pro Novell Sentinel, který obsahuje integrovanou sadu pravidel korelace, sestav a souvisejícího obsahu. Tyto komponenty slouží pro přehled o identitách, jejich sledování a ověřování shody s firemními zásadami.
Nástroje pro správu identit – Zákazníkům a partnerům nabízí Novell rozšířenou sadu nástrojů pro zjednodušení nasazení. Analyzer for Novell Identity Manager 1.0 je analytický nástroj pro správu a řízení dat napříč různými zdroji. Novell Designer for Identity Manager umožňuje zákazníkům rychleji realizovat hodnotu řešení Compliance Management Platform a intuitivně nasazovat zásady v podnikovém kontextu bez nutnosti kódování nebo skriptování. Tato řešení poskytují všechny potřebné nástroje pro provedení analýzy, vyčištění, uspořádání a reportování dat souvisejících s identitami v podniku.
Sada zdrojů pro práci s identitami – Identity Manager Resource Kit 1.2 je komplexní sada zásad, dokumentace, osvědčených postupů a návodů, které snižují náklady na implementaci a urychlují nasazení podnikových řešení.

„Řešení Novell Compliance Management Platform je určeno pro podniky, které musí úspěšně procházet audity shody, zaručovat integritu své IT infrastruktury a prokazovat dodržování a implementaci podnikových zásad,“ řekl Jim Ebzery, senior viceprezident a generální ředitel produktů pro správu identit a zabezpečení ve společnosti Novell. „Tato platforma integruje zásady poskytování účtů, přístupu a zabezpečení s odstraňováním problémů v reálném čase a pomáhá organizacím automatizovat podnikové procesy a ověřovat shodu. Navíc ji lze dále rozšiřovat pomocí řešení a služeb od široké řady partnerů Novellu. Compliance Management Platform je dalším příkladem toho, jak Novell prostřednictvím svého infrastrukturního softwaru a partnerství harmonicky integruje smíšená prostředí IT a umožňuje lidem a technologiím spolupracovat jako jediný celek.“

Novell Compliance Management Platform je v současnosti již k dispozici.

Viz také:
Monitoring proti krádežím identity jsou často vyhozené peníze
Novell Network Access Control - přístup k síti i zabezpečení koncových bodů


Komentáře