Pojistit se dá nově i proti rizikům z internetu

Pojištění proti internetovým rizikům jako třeba pomluva, krádež osobních údajů nebo podvod při nákupu přes internet? ČSOB Pojišťovna jej nabízí prý jako vůbec první v regionu střední a východní Evropy a jako jedna z prvních v Evropě. Jakou má podobu?

Pojistit se dá nově i proti rizikům z internetu


ČSOB Pojišťovna proto podle svých slov jako první v České republice uvedla na trh tzv. Pojištění internetových rizik. Lze jej sjednat pro jednotlivce za 900 Kč, případně pro celou rodinu za 1 188 Kč ročně.

Pojišťovna za klienty v případě potřeby například vyřídí reklamaci zboží, zaplatí vzniklou škodu, zajistí odstranění poškozujících informací nebo ponese náklady na soudní řízení. Navíc nabízí i IT asistenci v případě problémů, a to až dvě hodiny ročně.

„Pojištění internetových rizik bylo poprvé zavedeno ve Francii před necelými třemi roky. Odtud
se šíří do dalších západoevropských zemí. My přicházíme s jeho vylepšenou verzí jako první v celém regionu střední a východní Evropy. Mimo jiné se soustředíme hlavně na ochranu klientů při nákupech na internetu, jejich osobních dat či dat souvisejících s užíváním platebních karet. Věříme, že naši zákazníci tuto novinku ocení a že se jim postará o klidnější spaní,“
uvedl ředitel Odboru pojištění majetku a odpovědnosti ČSOB Pojišťovny Michael Neuwirth.

Rizika se však netýkají pouze finančních oblastí. Podle CSOB Pojišťovny nikdy nevíme, kdo se dostane k našim emailům nebo sdělením a snímkům na facebooku a zda se my, nebo někdo nám blízký, nestane obětí kyberšikany.

Pokud někdo neoprávněně použije například fotografie, ČSOB Pojišťovna podle svých slov pomůže zajistit stažení dat poškozeného, případně povede soudní spor.

Důvody, proč si produkt pořídit:

  • Bylo vámi objednané zboží z internetu poškozené, jiné nebo nepřišlo vůbec?
  • Naboural se vám někdo do elektronického bankovnictví?
  • Využil někdo vaše osobní data pro závazky, se kterými nesouhlasíte?
  • Setkali jste se na internetu s negativními a nepravdivými informacemi o vaší osobě?
  • Byli jste na sociálních sítích pomluveni nebo uraženi a byla ohrožena vaše dobrá pověst?
  • Zaplatil někdo vaší kartou na internetu bez vašeho souhlasu?

 

Rozsah služeb pojištění podle dodavatele:

Nákup zboží na internetu

  • Při špatném dodání nebo nedodání zboží zakoupeného na internetu provedeme reklamační řízení pro zajištění správně objednaného zboží. V případě neúspěšného vyřízení reklamace vám zaplatíme vzniklou škodu.

Zneužití platební karty

  • Při zneužití platební karty vám pomůžeme získat zpět odcizenou finanční částku. Případně vám poskytneme finanční náhradu za vzniklou škodu.

Zneužití identity na internetu

  • Vznikne-li zneužitím identifikačních údajů na internetu finanční škoda, pomůžeme vám získat zpět odcizenou finanční částku nebo zajistíme zrušení neoprávněného závazku. Případně vám uhradíme vzniklou finanční škodu.

Poškození pověsti na internetu

  • Když dojde k poškození vaší pověsti na internetu nebo sociálních sítích, provedeme opatření k zamezení šíření negativních informací. Pomůžeme vám také odhalit zdroj šíření a domoci se omluvy.

 

Úvodní foto: © Tupungato - Fotolia.com


Komentáře