Datové schránky efektivnější a bezpečnější

Společnost CCA pro Ministerstvo spravedlnosti ČR v rámci projektu napojení na Informační systém datových schránek (ISDS) realizovala vylepšení, které mají zvýšit ochranu citlivých dat a efektivitu provozu.


K novinkám patří dle CCA zejména automatická kontrola elektronických podpisů v přijímaných PDF přílohách datových zpráv, zneplatnění certifikátu nebo ověření platným časovým razítkem. Ostatní formáty příloh datových zpráv lze nyní centrálně převádět do PDF. Ty mohou být navíc opatřeny textovou vrstvou a podporovat vytěžování dat.

V rámci reportingu a statistik centra pro Ministerstvo spravedlnosti ČR byl vytvořen nový systém pro sledování průběhu zpracování datových zpráv. Má za úkol kontrolovat dobu trvání jednotlivých fází zpracování, upozorňovat na jejich případné překročení a zveřejňovat aktuální stav poskytování jednotlivých služeb pro resort justice. Každá organizace tak získá přehled nad stavem zpracování jí příslušejících datových zpráv.

„Resortem justice bylo doposud odesláno 9,5 milionu a přijato 6 milionů datových zpráv. Celkem tak resort justice vygeneroval 15,5 milionu zpráv, zhruba třetinu veškerého provozu ISDS. Každý měsíc přitom resort přijme kolem 370 tisíc zpráv a vypraví kolem 550 tisíc," uvádí Jiří Laciga, předseda představenstva CCA.

Ke konci května 2011 odeslali uživatelé prostřednictvím ISDS více než 44 milionu datových zpráv, z toho cca 97 procent je doručeno přihlášením. Ve všední den odešlou uživatelé až 150 tisíc zpráv denně. Celkem je v provozu více než 417 tisíc datových schránek, z toho na právnické osoby připadá přibližně 379 tisíc, fyzické osoby 19 tisíc, podnikající fyzické osoby 12 tisíc a orgány veřejné moci necelých 8 tisíc.

Největší projekt napojení na Informační systém datových schránek (ISDS) v České republice pro Ministerstvo spravedlnosti ČR zprovoznila společnost CCA Group v listopadu 2009. Řešení zahrnuje aplikační server Oracle WebLogic Application Server pro komunikaci s ISDS a Oracle Universal Content Management, kde jsou uchovávány všechny příchozí a odchozí zprávy. Tvoří přitom mezivrstvu mezi Informačním systémem datových schránek a jednotlivými agendovými systémy na 198 soudech a zastupitelstvích.

 Komentáře