Dlouhodobý archiv elektronických dokumentů nabízí Sefira

Obelisk Archive, řešení pro ochranu dokumentů s elektronickým popisem, která prý není omezena časem, oznámila firma Sefira.


Novinka představuje systém pro dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů, které zajišťuje jejich čitelnost a důvěryhodnost po celou dobu jejich životního cyklu, od jeho přijetí až po případnou skartaci.

Řešení je podle výrobce založeno na aplikaci standardů, které díky využití bezpečnostních prvků elektronického podpisu/značky a časových razítek uchovává dokumenty v souladu se zákonem a poskytuje uživatelům trvalý právní důkaz o platnosti a původu dokumentu.

„Obelisk Archive dodáváme v několika edicích - One, Standard a Premium. První dvě jsou takříkajíc černou skříňkou, tedy hardware s předinstalovaným softwarem, a lze je dodat a zprovoznit během pěti dnů. Třetí edice je vhodná pro velké společnosti, které vyžadují jak pokročilou správu dokumentů, tak i komplexní před-archivní péči,“ říká Marián Jurík, ředitel společnosti Sefira.

Součástí produktu je i služba CertReview pro ověření pravosti archivovaného dokumentu. „Tuto službu nabízíme rovněž v prostředí cloudu. Povinností každého příjemce, který dostane elektronicky podepsaný dokument, je ověřit si identitu odesílatele a platnost certifikátu, kterým byl podepsán. Potenciálním zákazníkem je tedy každý, kdo takovéto dokumenty přijímá,“ dodává Jurík.Komentáře