Jak vypadají moderní dohledové systémy? (1)

Díky nástupu internetu věcí si stále více uživatelů i firem uvědomuje přednosti, které jim připojení na internet přináší. Stejně zřetelně by si je ale měli uvědomovat i bezpečnostní profesionálové či vysocí manažeři, kteří se snaží zajistit ochranu pro své organizace.

Jak vypadají moderní dohledové systémy?  (1)


Jak předvídalo mnoho bezpečnostních expertů, nový standard vysokého rozlišení – „4K Ultra HD“ – je žhavě diskutovaným tématem a představuje další přirozený krok ve vývoji tohoto oboru v pokračujícím úsilí zajišťovat detailnější obraz a širší pokrytí bezpečnostními kamerami.

Předpokládá se, že rozlišení 4K pro účely dohledu se začne hojně využívat už v následujícím roce a dále. Kvalita obrazu je totiž základním předpokladem, ale jakkoli všichni hovoří o 4K, skutečnou výzvou je kvalitu obrazu optimalizovat pro konkrétní účel dohledu, a to bez ohledu na to, jak špatné mohou být světelné nebo klimatické podmínky.

Právě inovace v této oblasti – technologie zlepšující kvalitu obrazu pro vyspělé aplikace, které jej mají zpracovávat – budou hlavním hybným momentem tohoto odvětví.

Pokroky v kvalitě obrazu však vytvořily větší tlak na řízení zdrojů, které je mají podporovat. Mohou mít například zásadní dopad na šířku pásma (objem přenášených dat) a požadavky na úložné kapacity, jež si vynutí účinnější kompresní metody.

 

Videodohled jako služba

V takové chvíli se začíná stávat užitečným nástrojem „Videodohled jako služba“ (Video surveillance-as-a-service, VSaaS) pro účely řízení a archivace videozáznamů snímaných dohledovými kamerami na cloudová úložiště.

Systémy videodohledu mohou být mocným nástrojem při prevenci nebo vyšetřování kriminálních činů, jsou-li instalované v místech jako například nákupní centra, parky, banky, letiště a jiné oblasti hromadné dopravy.

Hnacím motorem některých z rychle rostoucích nároků na systémy videodohledu jsou stále větší obavy o bezpečnost a zabezpečení na celém světě.

Podle studie organizace Transparency Market Research se očekává, že trh s dohledovými systémy a VSaaS do roku 2019 dosáhne hodnoty 42,81 miliardy dolarů, kdy mezi lety 2013 až 2019 poroste průměrnou roční mírou růstu (CAGR, Compound Annual Growth Rate) ve výši 19,1 %.

Z pohledu systémů se předpokládá, že trh se síťovým (IP) videodohledem bude v období, jehož se prognóza týká, tedy 2013 až 2019, také růst velmi rychle, a to průměrně o čtvrtinu ročně.

Trh s hardwarem se v roce 2012 ocenil na 9,49 miliardy dolarů a jeho odhadovaný růst ve zkoumaném období 2013 až 2019 je 17,3 % (CAGR). Zahrnuje přitom analogové i IP videodohledové kamery, záznamová zařízení, úložiště, kodéry a monitory.

Samotný segment záznamových zařízení a úložišť představoval v roce 2012 největší podíl celkového trhu hardwaru ve výši 37 %, následovaný dohledovými kamerami s podílem 32 %, nicméně pro budoucí roky se předpokládá oslabení tohoto vůdčího podílu v důsledku rostoucích preferencí pro využívání cloudových úložišť (VSaaS).

Naopak se očekává růst podílu dohledových kamer až na 46 % v roce 2019 díky zvyšující se oblibě síťových videodohledových kamer, jež nabízejí stále vyšší kvalitu obrazu a dodávají se s vestavěnými záznamovými zařízeními.

Ať již jde o veřejnou oblast, kde pronajímaný prostor serverů sdílí více zákazníků, nebo o privátní sféru, kdy na serveru jsou výhradně vaše data a aplikace, cloud computing vaši síť obohacuje o tři výhody – redundanci, rozšiřitelnost a převedení nákladů z investičních nákladů (capital expenditure, CAPEX) do provozních výdajů (operating expenditure, OPEX).

Podle toho, zda je cloud hostovaný nebo provozovaný interně, se k tomu mohou přidat další úlevy jako například svěření upgradů, aktualizací a bezpečnostních záplat – běžné údržby – do rukou třetí strany.

Rozšiřitelnost nevstupuje do hry jen tehdy, je-li potřeba více kamer. Umožňuje také přístup k vyššímu výpočetnímu výkonu a většímu úložnému prostoru, když je například nezbytné použít větší rozlišení nebo rychlejší obnovovací frekvenci.

Pokud třeba bude nutné udělat analýzu nashromážděných obrazových dat za účelem prozkoumání nejobvyklejších tras pohybu zákazníků v prodejních místech, kapacita na jejich zpracování je vždy k dispozici a platí se za ni jen v případě potřeby.

Lépe fungující analytické nástroje provozované vzdáleně jsou současně vhodné pro kritické aplikace týkající se infrastruktur. Větší výpočetní výkon například umožní uložit půl milionu registračních značek automobilů, a přitom kontinuálně snímat značky aut jedoucích rychlostí až 40 kilometrů za hodinu.

Dalším zajímavým aspektem VSaaS je skutečnost, že uživatelům nabízí možnost doplnit jejich dohledové systémy o další služby – například hlídače nebo vzdálené monitorovací služby.

Autor je pracovníkem společnosti Axis Communications.

Příště se podíváme například na to, jak do problematiky dohledu promlouvají big data či BI.

 

Tento příspěvek vyšel v Securityworldu 4/2014

 

Úvodní foto: Axis


Komentáře