EasySeries

EasySeries - nová generace ústředny zabezpečovacího systému pro malé podniky a domácnostiPodle trestního zákona (paragraf 89, odstavec 17 zákona č. 140/1961 Sb.) je vloupání definováno jako "vniknutí do uzavřeného prostoru lstí, nedovoleným překonáním uzamčení nebo překonáním jiné jistící překážky s použitím síly." Soudci u nás už tento zákon a jeho výklad znají nazpaměť, neboť vloupání do objektů všech druhů se bohužel stalo běžnou součástí našeho života. Neuplyne den, abychom v novinách a v jejich černých kronikách nečetli zprávy o způsobených škodách či zadržených pachatelích, nezřídka i cizincích, kteří působí na našem území.
Cílem zlodějů jsou stále častěji nejen domácnosti, chaty a chalupy, ale také malé podniky, které nemají stálou hlídací službu a ochranu objektů podcenily. Převládá totiž rozšířený názor, že bezpečné řešení je příliš nákladné a pro firmu neekonomické. Vývoj moderních elektronických zařízení, jež by mohla i malé podniky před nežádoucími vetřelci ochránit, však svědčí o opaku. Patří k nim elektronické zabezpečovací systémy (ve zkratce EZS), které jsou finančně mnohem dostupnější, než si řada lidí myslí. Cenově jsou totiž srovnatelné s běžnými elektrickými spotřebiči.
Mozkem každého zabezpečovacího systému je ústředna. Ta vyhodnocuje veškeré signály ze snímačů a ovládacích zařízení. Na základě jejich analýzy a v souladu s naprogramováním rozhoduje o vyhlášení poplachu. Například magnetický detektor dveří, jimiž pronikne narušitel, upozorní na tuto skutečnost ústřednu. Podobným způsobem lze zajistit všechny další vstupy do objektu, zejména okna. Pro případ rozbití skleněné výplně se dnes používají akustické detektory rozbití skla, které jsou schopny tuto změnu velmi přesně rozpoznat.
Rovněž takzvané infrapasivní snímače (PIR snímače) jsou na základě analýzy teplot v místnosti schopny spolehlivě detekovat pohyb člověka v prostoru. Pro různé aplikace se používají snímače s odlišnou charakteristikou, například snímače imunní vůči menším živočichům.
Standardem u systémů EZS je také ochrana objektů před nebezpečím požáru nebo výbuchu. Ke včasnému odhalení požáru se používají ionizační, optické nebo tepelné požární snímače.
Moderní elektronické zabezpečovací systémy se zpravidla odjišťují buď pomocí malé čtvercové klávesnice zadáním několikamístného vstupního kódu, nebo stiskem tlačítka rádiového ovladače. Řada Easy Series od společnosti Bosch je nová ústředna tohoto typu, určená pro použití v domácnostech a malých podnicích, které chtějí účinně zabezpečit svůj majetek, ale dosud tak neučinily kvůli vysokým investičním a instalačním nákladům. Tato nová generace ústředen zabezpečení usnadňuje a navíc je cenově přístupná.
Řada Easy Series jež koncipována tak, aby nebylo nutné číst příručky. Instalující osoby tedy vše instalují, včetně nasta-
vení ústředny, velmi snadno (doslovně v anglickém smyslu slova "easy" neboli "jednoduše".) Malá ústředna je vybavena barevnými plochými vývody a další vizualizací jednotlivých připojení v podobě snadno pochopitelných symbolů. Lze definovat až osm smyček a připojit až čtyři externí varovná zařízení, napájecí jednotku, ochranný kontakt a až čtyři klávesnice. Je rovněž možné začlenit hlásiče požáru, takže vznikne kompletní platforma zabezpečení.
Konfigurace a autotest systému jsou ovládány pomocí hlasových výzev a lze je spustit prostřednictvím telefonu s kmitočtovou volbou. Funkce je jednoduchá jako princip hlasové pošty a lze ji využít i pro vzdálenou správu. Dokonce ještě snazší a pohodlnější je předběžná konfigurace a programování pomocí volitelného zásuvného programovacího klíče. Zásuvný hlasový modul je dostupný již ve více než dvaceti jazycích. V případě potřeby změny jazyka systému je třeba pouze vyměnit hlasový modul.
Společnost Bosch navrhla ústřednu EZS řady Easy Series takovým způsobem, že zařízení samo vysvětluje své funkce a instalující osoba se obejde bez nákladných školicích programů. Další přitažlivou vlastností je skutečnost, že se její klávesnice od běžných čtvercových klávesnic liší. Oválná plochá klávesnice je velká jako dlaň (17,7 ´ 12 ´ 2,5 cm) a má vysoce kontrastní displej LCD. Protože využívá symboly a barvy, nezobrazuje žádný text. Uživatel na první pohled vidí, zda je ústředna zapnuta nebo zda je v režimu "částečná aktivace" či "celková aktivace". Aktivace se provádí přiložením klíčenky ke čtecímu zařízení integrovanému v klávesnici. Pro aktivaci systému je třeba ji přiložit ke klávesnici asi ze vzdálenosti 5 centimetrů. Další možností aktivace ústředny je zadání přístupového kódu nebo stisknutí jediného tlačítka. Hlas okamžitě sdělí aktuální stav a zároveň se rozsvítí displej. Pomocí klíčenky a hlasových výzev mohou systém snadno a spolehlivě zapnout a vypnout i děti.
Klávesnice obsahuje detektor přítomnosti, který aktivuje stavový displej, pokud se někdo přiblíží na vzdálenost menší než 30 cm. Navíc je k dispozici integrovaný mikrofon pro sledování oblasti, pod posunovacím krytem je umístěno pět tlačítek, sloužících pro zadání přístupového kódu nebo přivolání první pomoci či pro tísňové volání. Po přenosu poplachu může ústředna rovněž generovat individuální textovou zprávu SMS nebo hlasovou zprávu na mobilní telefon majitele nebo jeho sousedů.

Snadné použití a rychlá instalace
Uvedením ústředny EZS na trh nabízí společnost Bosch atraktivní počáteční sadu sestávající z ústředny, klávesnice, dvou klíčenek, dvou detektorů pohybu a dvou magnetických kontaktů.


Komentáře