Elektronické podpisy s dlouhodobým ověřením

Platnost elektronických podpisů se s časem nemění. Omezována v čase je pouze naše schopnost tuto platnost ověřit. Pokud ale použijeme vhodný formát elektronických podpisů, můžeme dobu jejich ověřitelnosti libovolně prodlužovat.

Elektronické podpisy s dlouhodobým ověřením


V předchozím dílu tohoto seriálu jsme si vysvětlili, proč je možnost ověřit platnost konkrétního elektronického podpisu zcela záměrně a programově omezována v čase: proč je vše nastaveno tak, aby ověření po určité době již nebylo možné. Tedy pokud včas neuděláme určitá opatření k tomu, abychom možnost ověření prodloužili. Důvodem je právě snaha vynutit si aplikaci takových opatření, která dokážou předejít možnost záměny podepsaného dokumentu nějakým kolizním dokumentem. Tedy dokumentem, který je jiný, ale má stejný otisk (hash), a tím i stejný elektronický podpis.

Jak již víme z minulého dílu, vhodným opatřením je časové razítko. Musíme jej ale přidat včas neboli ještě dříve, než skončí možnost ověření elektronického podpisu. Tím ji prodloužíme o určitou dobu (obvykle o několik málo let), ale opět ne natrvalo, resp. na libovolně dlouho. Proto ještě předtím, než takto prodloužená doba skončí, musíme přidat další časové razítko. A po čase zase další atd.

Další překážky
Pokud budeme popisovaným způsobem přidávat časová razítka, vyřešíme tím ale jen část celého problému: pouze tu, která se týká nebezpečí záměny původně podepsaného dokumentu nějakým kolizním dokumentem. Dalším nepříjemným problémem je to, že po delší době již nemusí být k dispozici všechny „podklady“, které k ověření platnosti podpisu nutně potřebujeme.

Připomeňme si, že než můžeme nějaký podpis prohlásit za platný, musíme zkontrolovat integritu podepsaného dokumentu. Pak musíme zvolit tzv. posuzovaný okamžik, ke kterému budeme platnost podpisu ověřovat (viz minulý díl). To je v praxi okamžik uvedený v nejstarším kvalifikovaném časovém razítku. No a pak musíme ověřit, že certifikát, na kterém je podpis založen („podpisový“ certifikát), byl k posuzovanému okamžiku stále ještě platný a nebyl k tomuto okamžiku revokovaný neboli předčasně zneplatněný. To samé pak musíme ověřit pro všechny nadřazené certifikáty, což jsou v praxi certifikáty certifikační autority, která vydala „podpisový“ certifikát.

Problém ale nastává v případě, kdy některý z těchto certifikátů nemáme k dispozici. Bývá sice zvykem je přikládat k samotnému podpisu, ale není to podmínkou. Ovšem pro možnost ověření platnosti podpisu je dostupnost certifikátů nezbytná. Takže bez nich platnost podpisu ověřit nemůžeme.

V praxi ale bývá větší problém s nedostupností informací o revokaci příslušných certifikátů. Přitom ověření toho, že žádný z certifikátů nebyl k posuzovanému okamžiku revokován, je další nutnou podmínkou k tomu, abychom nějaký podpis mohli prohlásit za platný. Takže ani bez informací o revokaci se opravdu neobejdeme.Úvodní foto: © rvlsoft - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 21/2012
Celé toto vydání si můžete koupit elektronicky
Komentáře