Elektronický podpis a jeho platnost v čase

Co se děje s elektronickými podpisy, jak ubíhá čas? Stávají se po určité době neplatnými? Nebo se jejich platnost v čase nijak nemění – a mění se pouze naše schopnost tuto platnost ověřit? Tedy zjistit a prokázat?

Elektronický podpis a jeho platnost v čase


Otázka v podtitulku dnešního dílu reaguje na zřejmě nejčastější omyl kolem elektronických podpisů a jejich platnosti. Tím je představa, že platnost elektronických podpisů je nějak časově omezena a že se tyto podpisy po určité době stávají neplatnými. To ale není pravda.

Skutečnost je taková, že právní řád nezná nic jako „podpis na dobu určitou“. Tedy takový, jehož platnost by byla nějak apriorně omezena, tak aby platil jen po nějakou konkrétní dobu a pak už nikoli. Nemůžete tvrdit něco jako: „tento podpis byl ještě minulý týden mým podpisem, ale dnes už mým podpisem není.“ Jakmile jste se jednou platně podepsali, je to „napořád“ a už to nikdy nezměníte. A to platí pro všechny druhy podpisů bez rozdílu. Tedy jak pro vlastnoruční na „papírových“ dokumentech, tak i pro elektronické na elektronických dokumentech.

Nepleťme si to ale s právními úkony, které svým podpisem stvrzujete. Ty samozřejmě již mohou být různě časově omezeny a mohou být i odvolávány, resp. „brány zpět“. Ale ne samotné podpisy. Chcete-li třeba vzít zpět nějaký právní úkon, který jste učinili a stvrdili svým podpisem, musíte učinit nový právní úkon (o zpětvzetí) a ten také stvrdit dalším svým podpisem.

O co přicházíme s tokem času?
Jinou věcí je ale to, zda jsme či nejsme schopni ověřit platnost nějakého konkrétního podpisu. Tedy nejenom zjistit, zda je či není platný, ale také toto své zjištění prokázat někomu, kdo o něm nebude přesvědčen či o něm bude přímo pochybovat. To už je věc, která se v čase mění.

V případě vlastnoručních podpisů (na „papírových“ dokumentech) se mění proti naší vůli tím, jak inkoust bledne, papír se rozpadává atd. Tedy v důsledku „samovolných“ dějů, kterým můžeme kontrovat vhodnými metodami péče o samotné dokumenty, jejich konzervací atd. Rozhodně to ale není tak, že by u vlastnoručních podpisů někdo programově říkal: chci, aby po době XY již nebylo možné jejich platnost ověřit.

U elektronických dokumentů je ale situace diametrálně odlišná. Zde je naopak vše zařízeno tak, aby se po jisté době jejich platnost nedala ověřit. Tedy pokud v mezidobí – přesněji před koncem řádné doby platnosti podpisového certifikátu – nejsou provedena vhodná opatření, která možnost ověření prodlouží. Protože jinak možnost ověření končí právě okamžikem, kdy končí řádná doba platnosti certifikátu, na kterém je podpis založen.Úvodní foto: © Pavel Ignatov - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 19/2012
Celé toto vydání lze zkoupit elektronicky
Komentáře