Eset nabízí nový nástroj pro vzdálenou správu zabezpečení

Nástroj vzdálené správy Remote Administrator 4 uvádí společnot Eset. Je určen pro řešení NOD32 Antivirus Business Edition, Smart Security Business Edition, Mail Security for Microsoft Exchange Server, Mail Security, Gateway Security a File Security for Linux/Free BSD/Solaris apod. Má zjednodušit implementaci těchto bezpečnostních řešení v podnikovém prostředí.


Mezi hlavní novinky patří podle dodavatele komponenta Group manager, kdy nové parametrické skupiny umožňují dynamický update skupin klientů splňujících zadaná kritéria. Jsou podporované v rámci filtrů, reportů, notifikací a pravidel jednotlivých politik. Rozšířená synchronizace s Active Directory podle Esetu ulehčuje nasadit řešení i do velkých firemních sítí.

Nový průvodce má zjednodušit mapování politik ke skupinám. Možnost importování a exportování jednotlivých politik odstraňuje potřebu zálohování či duplikování pravidel pro pobočky. Vzdálená instalace umožňuje vytvářet úlohy pro paralelní instalaci na více pracovních stanicích bez potřeby zásahů administrátora.

Centrální management karantény dovoluje obnovení nebo vymazání objektů z karantény vzdálených pracovních stanic přímo z konzole na základě specifických kritérií, případně jejich vyloučení z dalšího skenování.

Fuknce Cross platform management zase představuje vzdálený management z jedné konzole pro všechny pracovní stanice se spuštěnými současnými či předchozími verzemi produktů Smart Security, NOD32 Antivirus pro Windows i pro plánované produkty NOD32 Antivirus 4 pro Mac i Linux a novou generaci mobilních bezpečnostních produktů.Komentáře