ESET Smart Security: Moderní bezpečnostní řešení

Antivirové systémy ESET uživateli nabízí vysokou účinnost a zároveň relativně nízké nároky na systém. Právě tato kombinace bezvadné detekce a nízké zatížení systému je většinou tím rozhodujícím impulsem k přechodu na bezpečnostní řešení ESETu.Dnešní internet je jako džungle, kypící životem a přece dravá a nelítostná. A jako v každé džungli i tady vládnou šelmy – nikdy nevíte, kdy a kde zaútočí. Uživatel však u počítače snadno podlehne pocitu, že všechno co dělá, je vlastně jen hra, realita, která není tak úplně reálná. Je nezbytně nutné chránit se preventivně už v době, když útok začíná, dříve než pronikne za hradby uživatelova systému. ESET Smart Security je představitelem takového inteligentního obránce nastupující generace. Výhodou antivirového programu ESET NOD32 Antivirus i komplexního bezpečnostního balíku ESET Smart Security je, že bojují proti virům, trojským koním, červům, rootkitům, spyware, adware, riskware i dalším typům elektronických šelem, které nemají někdy ještě ani své jméno.

ThreatSense – šestý smysl

Řešení společnosti ESET jsou postavena na unikátní technologii ThreatSense, založené na nové generaci heuristické analýzy. Ta je proaktivní, tedy sama vyhledává a poskytuje ochranu i v době, kdy počítač ohrožuje neznámý útočník. Detekční jádro ESET NOD32 či ESET Smart Security využívá kombinaci několika metod a spojuje jejich výhody. Vlastní jádro je schopné kontrolovat několik datových toků paralelně a maximalizovat tak svůj výkon.
Antivirové systémy ESET díky tomu uživateli nabízí vysokou účinnost a zároveň relativně nízké nároky na systém. Právě tato kombinace bezvadné detekce a nízké zatížení systému je většinou tím rozhodujícím impulsem k přechodu na bezpečnostní řešení ESETu. Systém varuje uživatele hned při samotné práci s internetem nebo dokumenty, že složka, mail či stránka, kterou se snaží otevřít, obsahuje škodlivý kód a jejím otevřením by došlo k zavirování počítače. Snižuje se tak i nejčastější příčina ohrožení bezpečnosti systému – lidský faktor.
Technologie ThreatSense dokáže účinně bojovat i s rootkity, zvlášť nebezpečným typem infiltrace, která není po nainstalování běžně rozpoznatelná a je skrytá i před antiviry. Umožňuje to součást skenovacího jádra řešení ESET NOD32 pod názvem Antistealth. Antistealth má jedinečnou schopnost detekce i těch rootkitů, které už jsou aktivní součástí operačního systému. Rootkity dokáže nejenom detekovat, ale i účinně odstranit.


Business Edition – přehled a logika

Ať už ESET NOD32 Antivirus Business Edition či ESET Smart Security Business Edition, obě řešení nabízejí plnohodnotné nasazení ve firmách všech velikostí. Hlavní devízou je možnost komplexní vzdálené správy. Tím se z lokálních bezpečnostních řešení stávají plnohodnotné produkty pro ochranu velkých podnikových sítí libovolné velikosti v rukou odborníků, kteří se starají o jejich centrální administraci.Tu přináší ESET Remote Administrator. Systém je široce škálovatelný a dokáže obsluhovat sítě od pěti počítačů do několika tisíc stanic. Šetří se tak lidské zdroje a významně se zvyšuje produktivita všech zaměstnanců. Jak těch, kteří se o správu bezpečnostního software ve svém počítači nemusejí už nadále starat, tak těch, kteří ji vykonávají vzdáleně z jednoho místa. Serverové instalace jsou dalším plusem Business Edition, je tedy možné instalovat je i na servery jako nejdůležitější body celé sítě. Zajímavá je také funkce Mirroring (zrcadlení), která umožňuje stahovat aktualizace z určeného počítače ve vlastní síti a tím dále snižovat zatížení internetu a pravděpodobnost nakažení v případě, že by všechny uživatelské stanice stahovaly nové aktualizace samostatně.


Komentáře