Evropské firmy prý strkají před bezpečnostním rizikem hlavu do písku

Nový průzkum společnosti McAfee odhaluje postoj malých a středních evropských firem k bezpečnosti IT.Zpráva firmy McAfee nazvaná „Záleží na velikosti? Bezpečnostní výzvy pro firmy kategorie SMB“ ukazuje často nesprávný pohled evropských malých a středních firem na problematiku rizik IT bezpečnosti.
Zodpovědní pracovníci evropských firem z kategorie SMB podle analytiků většinou strkají před hrozbou útoků na bezpečnost IT systémů hlavu do písku a věří, že jim se něco podobného přihodit nemůže. Celých 58 % evropských malých a středních firem se domnívá, že jsou příliš malé na to, aby se mohly stát obětí kybernetické kriminality, a to
i přesto, že 73 % respondentů je přesvědčeno, že on-line přístup a dostupnost firemních aplikací je z hlediska jejich podnikání klíčová.
„Víme, že kybernetičtí zločinci ale mezi firmami z hlediska jejich velikosti nerozlišují,“ uvedl Vladimír Borž, Territory Manager ČR a SR společnosti McAfee. „Každá firma
z kategorie SMB, dokonce i velmi malá, má údaje o svých zákaznících nebo finanční informace, které mohou narušitelé zneužít.“
Evropské malé a střední firmy zůstávají vystaveny útokům na bezpečnost IT kvůli nedostatku času a zdrojů, které těmto záležitostem věnují. Velká část (28 %) firem z kategorie SMB věnuje na proaktivní správu bezpečnostních rizik IT systémů hodinu týdně. Jedna pětina (19 %) dotázaných přitom připouští, že útok by mohl být koncem jejich podnikání. Pětina z firem, které mají zkušenost s útoky na bezpečnost IT, potřebovala ke zotavení z útoku celý týden.
Evropské malé a střední firmy nemusí být však před útoky tak bezpečné, jak si myslí. Celých 90 % respondentů věří, že k ochraně používají odpovídající prostředky. Přitom 36 % připouští, že ty IT systémy, které se přímo netýkají konkrétních potřeb jejich podnikání, ponechávají ve výchozím (defaultním) nastavení. Z hlediska rozdílů mezi jednotlivými evropskými zeměmi se ukázalo, že takto postupují nejčastěji španělské firmy; na opačném konci žebříčku se nachází Německo.


Komentáře