F-Secure Internet Security 2009: firewall má kritické mezery

V průběhu testu nám varovná oznámení ve většině případů sice poskytla výběr různých akcí, avšak i při kritických hlášeních se přednostně vybrala možnost „povolit“.Internet Security 2009 od finského výrobce F-secure obsahuje kromě firewallu a virové ochrany také ochranu dětí a antispamový modul. Co se vzhledu týče, byla aplikace pouze nepatrně změněna. Až na druhý pohled si člověk povšimne toho, že má co do činění s novou verzí. F-secure se pyšní dle výrobce vylepšeným výkonem, stejně tak jako kompletní podporou Windows Vista (32bit).

Ovládání: Slíbená vylepšení ale uživatel prakticky nepocítí - v našem testu se totiž jen málo funkcí F-Secure blížilo optimálnímu výkonu. Scanner se jevil jako ne zrovna dvakrát rychlý a také upozornění o aktualizaci nás udivovalo svou pomalostí. Co se ovládání týče, může tento software bohužel zůstat pro nezkušené uživatele prakticky nepochopitelným. Teprve po určitém čase, kdy se člověk s programem důkladně seznámí, je možné si jej pořádně prohlédnout. To vše proto, že některá menu a okna pro nastavení jsou velice nepřehledná. Abychom však nebyli pouze kritičtí - v testu antivirové ochrany nám našel jak scanner, tak i „hlídač“ na pozadí všechny možné viry, jež jsou uvedeny ve Wildlistu (www.wildlist.org).

Firewall však vykazuje značnou bezpečnostní mezeru, a sice problém s blokováním průniků „zadními vrátky“. F-secure totiž ohlašuje backdoor jen v situaci, kdy běží jako samostatný proces v systému. Když vnikne škodlivý kód do důvěryhodné aplikace, nebude otevření portu a komunikace s Backdoor-klientem blokována. Tohle musí dle našeho názoru výrobce bezpodmínečně zlepšit.

V průběhu testu nám varovná oznámení ve většině případů sice poskytla výběr různých akcí, avšak i při kritických hlášeních se přednostně vybrala možnost „povolit“. A je dost pravděpodobné, že některý uživatel toto políčko s nápisem povolit omylem „odenteruje“, zvlášť když tomu bude předcházet několik za sebou jdoucích hlášení.

Když některé aplikaci výslovně povolíme přístup, software ji automaticky nezařadí do „řízení aplikací“ či do „aplikací“, jak by se slušelo na spořádaný firewall. Tudíž je v této oblasti velmi těžké provést dodatečnou změnu v preferencích.

Shrnutí:
+ 100% při vyhledávání virů
- Rychlost prohledávání
- Kritická chyba ve firewallu

Verdikt: F-secure Internet Security 2009 dosahuje dobré ochrany před viry, avšak firewall má kritické mezery, na nichž by měl výrobce rychle zapracovat!

Viz také:
Norton 360 2.0 v testu
Kaspersky Internet Security 2009 v testu obstál
seriál Přehled bezplatných firewallů


Komentáře