Firmy dodávající geny by neměly prodávat rizikové sekvence

Obavy z bioterorismu vedou k úvahám, že si u firmy dodávající geny bude terorista moci objednat sekvenci, která de facto bude smrtícím virem, nebo z ní půjde už virus snadno připravit.Některé viry jsou opravdu jen řetězce nukleové kyseliny. Jdou připravit laboratorně ze zcela anorganických součástí a takovou syntézu se už podařilo provést i v praxi. Konstruktér navíc ani nemusí mít původní virus (pak by takový postup poněkud postrádal smysl, to by si ho mohl prostě namnožit), ale stačí mu často vycházet z informací ve veřejně dostupných genetických databázích.

Existují firmy, které živí tím, že syntetizují geny, tj. zákazníkovi na objednávku prostě dodávají určité sekvence nukleové kyseliny. Obavy z bioterorismu ale vedou k úvahám, že si u takové firmy bude terorista moci objednat sekvenci, která de facto bude smrtícím virem, nebo z ní půjde už virus snadno připravit (teroristé by sice mohli takovou syntézu provést i sami, ale to zase není úplně jednoduché a vyžaduje to know-how i technické vybavení).
Industry Association of Synthetic Biology (IASB), skupina firem dodávajících sekvence DNA ,se proto dohodla, že budou každou objednávku prověřovat tak, aby nemohla obsahovat „nebezpečné“ sekvence. Navíc budou speciálně chránit databáze obsahující informace o takových sekvencích.
To na druhou stranu samozřejmě povede k růstu cen; firmy, které se k dohodě nepřipojí a nic ověřovat nebudou, budou moci zákazníkům dodávat geny levněji. Kontrola má ale podporu US National Science Advisory Board for Biosecurity, takže je možné, že bude časem prosazena i legislativně.

Zdroj: New Scientist

Poznámka: Otázkou je, co se stane, pokud si problémovou sekvenci objedná třeba výzkumná instituce. Tj. klasický konflikt mezi bezpečností a vědeckým bádáním.

Viz také:
Genetická informace dobrovolníků může být ohrožena
Genomac: Vzorky DNA bez souhlasu testovaných osob nezpracováváme
Tělo jako heslo


Komentáře