Firmy nevěří svým zaměstnancům, pořizují do aut sledovací zařízení


Kvůli soukromým jízdám zaměstnanců, kteří k těmto cestám využívají pracovní vozy, přicházejí firmy podle společnosti HI Software Development o statisíce ročně. V souvislosti s ekonomickou krizí a tlakem na úspory tak podle HI výrazně stoupl zájem o webový dispečink, který v reálném čase přenáší informace o firemním vozidle a automaticky vytváří elektronickou knihu jízd.

„K jasné evidenci soukromých a služebních cest používáme nejmodernější technologie GPS a GSM. Pomocí těchto technologií jsme schopni přesně určit polohu vozidla a tuto informaci přenést v reálném čase přímo k uživateli, tedy do ústředí firmy, která eviduje pohyb svých vozidel,“ uvedl Tomáš Hoplíček ze společnosti HI Software Development. V současné době tuto službu používajípodle něj  v České republice tisíce firem.

Díky systémové evidenci odpadají problémy s ručně vypisovanou knihou jízd, protože ujeté kilometry včetně dalších údajů jsou automaticky zaznamenávány a zasílány ke kontrole nadřízeným pracovníkům.

Speciální jednotky, které se vmontují do auta, sledují stav tachometru, ale také množství pohonných hmot v nádrži. Často využívanou službou se nyní stala statistika soukromých jízd. Systém evidence firemních vozidel podle HI používají nejen velké firmy, ale i malé, které mají méně než deset automobilů.Komentáře