Firmy proti dnešním útokům využívají staré strategie

Společnosti zaostávají, protože útočníci je zatím stále přechytračují díky nejnovějším technologiím, kterými jsou vybaveni.

Firmy proti dnešním útokům využívají staré strategie


Válka o informace pokračuje a boje přituhují. Zatímco ale organizace pomalu nasazují obranné techniky, které byly vyvinuty před lety proti tehdejším technologiím, protivníci využívají slabin, které mohly být objeveny třeba tento týden. Platí to v České republice stejně jako v jakékoli jiné zemi.

Poměrně alarmující informace v pátek uveřejnila konzultační společnost PricewaterhouseCoopers. Ve studii „The global state of information security survery 2014“, která vychází z dat nasbíraných od více než 9 600 společností a bezpečnostních profesionálů, primárně vybíraných v oblasti asijského Pacifiku.

Letošní analýza zjistila, že počet bezpečnostních incidentů, které byly detekovány během posledních 12 měsíců, se meziročně zvýšily o 25 procent, zatímco průměrný finanční dopad takového útoku se zvednul o 18 procent. Přitom investice do bezpečnosti jsou i nadále velké, průměrný rozpočet určený na bezpečnost se za poslední rok zvýšil o 85 procent. Většina respondentů je i nadále optimistická, co se alokace finančních prostředků na bezpečnost týče, 60 procent počítá s dalším navýšením během následujících 12 měsíců.

Bohužel, průměrné finanční ztráty způsobené vinou bezpečnostních incidentů se zvedly o 28 procent. Znepokojující je, že prudce vzrostl počet případů, ve kterých finanční ztráty přesáhly 10 milionů dolarů – více než o 50 procent od roku 2011.

V reakcích překvapivě figurovala značná část ředitelů jako hlavní překážka ve zlepšování bezpečnostních praktik společností. Většina respondentů uváděla jako primární zdroj bezpečnostních incidentů dřívější nebo současné zaměstnance, u bezpečnostních útoků zvnějšku 32 procent společností jmenuje jako původce hackerské skupiny a pouze 4 procent uvádí jako útočníky státní agentury.

PricewaterhouseCoopers doporučuje přepracování bezpečnostních strategií tak, aby byly integrovány s potřebami každé společnosti a aby jim priority přidělovalo vrcholné vedení. „80 procent respondentů tvrdí, že jejich informační bezpečnost je v souladu s obchodními prioritami firmy. To ukazuje, že management začíná chápat míru dopadu bezpečnostních incidentů. Ale musí jít ještě o krok dále a posílit chápání nutnosti bezpečnostních kroků ve všech částech jejich společností. Spolupráce, ať už interní či interní, je stává klíčovou zbraní.“

Jako každoročně se zpráva věnuje i mobilní a cloudové bezpečnosti, která opět zaostává proti ostatním segmentům. Například ze 4 procent respondentů, kteří využívají cloudové prostředky, má pouze 18 procent odpovídající směrnice pro jejich bezpečné a správné využívání.

Úvodní foto: © ra2 studio - Fotolia.com


Komentáře