Generování náhodných čísel a Bellovy nerovnosti

Vědci přišli s novou metodou generování náhodných čísel, která by měla umožnit generování bezpečnějších šifrovacích klíčů. Klasická fyzika de facto neumožňuje vytvořit skutečně náhodný proces, nová metoda proto vychází z chování částic na kvantové úrovni.


Vědci upozorňují na to, že stávající systémy pro generování náhodných čísel se většinou prodávají jako blackbox. Čísla, která takový systém produkuje, sice vyhovují testům náhodnosti, problém je ale v tom, že ve skutečnosti mohou být do systému „zadána“ nebo v něm nějak obsažena už předem – a někdo se může dostat k příslušné informaci. Programy generující pseudonáhodná čísla mohou mít zase v sobě nějaká zadní vrátka.

Ani to, že zařízení deklaruje generování náhodných čísel na základě zákonů kvantové fyziky, není samo o sobě ještě zárukou, že tomu tak opravdu je.

Nová metoda využívá toho, že zákazník v systému provede vždy konkrétní řešení v konkrétním čase, čímž získá skutečně „soukromé“ kvantové měření. Použity jsou principy Bellových nerovností, svázání částic i kvantové teleportace (Einsteinovo "strašidelné působení na dálku", kvůli němuž odmítal kvantovou fyziku). Princip je založen na náhodných vlastnostech svázaných částic uvolňujících se z "pastí" po dodání energie z vnějšku. Částice se zatím generují příliš pomalu na to, aby takto bylo možné vytvářet šifrovací klíče dostatečně efektivně, zařízení/metoda má povahu proof-of-concept. 

Tým vedl Chris Monroe z Joint Quantum Institute a výsledky byly publikovány v dubnovém vydání Nature. Podrobnější informace a konkrétní fungování generátoru viz ScienceDaily.

 Komentáře