Genomac: Vzorky DNA bez souhlasu testovaných osob nezpracováváme

„Ke všem vzorkům DNA máme řádně podepsaný souhlas testované osoby nebo v případě nezletilé osoby jejího zákonného zástupce. Nepřichází proto v úvahu, že bychom zpracovávali vzorky bez souhlasu testovaných osob,“ prohlašují zástupci společnosti Genomac.Společnost Genomac vydala následující prohlášení:

Úřad na ochranu osobních údajů zjistil při nedávné inspekci formální nedostatky u informovaných souhlasů poskytovaných klienty laboratoře Genomac International. V žádném případě však nešlo o chybějící souhlas testovaných osob se zpracováním vzorků, jak chybně interpretovala některá média. Proti tomuto tvrzení se Genomac důrazně ohrazuje.
Společnost Genomac se jako první soukromá DNA laboratoř podrobila inspekci Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Tato skutečnost vycházela jednak z významného postavení firmy na trhu, jednak ze skutečnosti, že Genomac otevřel první tuzemskou databázi DNA profilů českých a moravských mužských linií. Databáze se přitom setkala s velkým zájmem odborné i laické veřejnosti.
Výsledkem kontroly ÚOOÚ bylo mimo jiné zjištění některých pochybení v souvislosti s informovanými souhlasy. Jednalo se však pouze o formální nedostatky. „Při provádění testů otcovství či genetického původu jsme používali analogicky strukturované informované souhlasy jako v případě souhlasů u klinických testů, které používá většina soukromých i státních klinických genetických laboratoří. Protože se však jedná o testování zdravotního stavu, není taková forma souhlasu dle zákona o ochraně osobních údajů pro tyto účely dostatečná. Nedostatky jsme napravili ještě v průběhu kontroly,“ uvedl generální ředitel laboratoře RNDr. Marek Minárik, Ph.D. Po zveřejnění výsledků kontroly během tiskové konference ÚOOÚ však došlo k jejich špatné interpretaci, podle které měl Genomac zpracovávat vzorky lidí zcela bez jejich souhlasu. „Ke všem vzorkům DNA máme řádně podepsaný souhlas testované osoby nebo v případě nezletilé osoby jejího zákonného zástupce. Nepřichází proto v úvahu, že bychom zpracovávali vzorky bez souhlasu testovaných osob,“ ohrazuje se proti nepravdivým informacím šéf Genomacu.
Společnost Genomac International důrazně dbá na transparentnost a legislativní čistotu všech aspektů prováděných testů. Jako jediná DNA laboratoř má již tři roky zveřejněný etický kodex týkající se DNA testů. Laboratoř patří k nejvýznamnějším tuzemským centrům DNA testování, diagnostiky a genetického výzkumu. Současně je jediným soukromým výzkumným centrem, které pravidelně publikuje články o aplikovaném genetickém a genomickém výzkumu v zahraničních časopisech. Jako registrované zdravotnické zařízení je Genomac řešitelem řady výzkumných klinických projektů financovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR. Současně má status Znaleckého ústavu v oblasti zdravotnictví s oprávněním pro genetiku a DNA analýzy zapsaného u Ministerstva spravedlnosti.
Na základě vlastních zkušeností a postřehů získaných v průběhu inspekce ÚOOÚ se zakladatelé společnosti Marek Minárik a Lucie Benešová rozhodli aktivně zapojit do tvorby legislativy v oblasti DNA testování. Ve spolupráci s řadou odborných společností a veřejných institucí nedávno iniciovali projekt tzv. Koordinačního centra pro přípravu podkladů k DNA legislativě (související informační a diskusní portál najdete na adrese www.dnalegislativa.cz).


Komentáře