GFI uvádí MailEssentials 2010

GFI Software uvedla na trh novou verzi svého antispamového řešení MailEssentials 2010.


MailEssentials podle dodavatele administrátorům poskytuje vysokou úroveň zachycení spamu ihned po instalaci s minimálními požadavky na konfiguraci. Řešení, které dnes využívá přes 80 000 zákazníků po celém světě, využívá dvě antispamová jádra umožňující zachycení více než 99 % spamů při minimálním výskytu falešných pozitiv. Nová verze MailEssentials obsahuje nové funkce a nástroje zvyšující úroveň zachycení spamu, přičemž administrátorům nabízí snazší konfiguraci a správu nevyžádané pošty.

Se zavedením greylistingu do nejnovější verze MailEssentials mohou administrátoři využít této techniky k detekci spamu pocházejících z poštovních serverů nedodržujících standard RFC (jež jsou obvykle využívány spammery). V případě každého nového SMTP přenosu zaznamená Mail Essentials odesilatele, příjemce a IP adresu odesílacího poštovního serveru a e-mail odmítne se zprávou o dočasné chybě. U poštovních serverů vyhovujících RFC se očekává další pokus o odeslání e-mailu v průběhu několika dalších minut – pokud se informace shodují, je email přijat. Nevyhovující poštovní servery se o opakované odeslání zprávy nepokusí.

Nevyžádaná pošta může být v nové verzi MailEssentials 2010 přesunuta do karantény, odkud může být po uplynutí definované doby automaticky smazána. Vstupní informace v dashboardu mohou být filtrovány dle odesilatele, příjemce, předmětu a ID dané zprávy. Logy jednotlivých antispamových filtrů a whitelistů lze rotovat na základě dosažené velikosti nebo stáří.

 Komentáře