Google Earth obsahoval citlivé údaje o vojenské základně USA

Již dlouho se diskutuje o možnostech zneužití informací, získaných díky službě Google Earth. Situace dospěla po zveřejnění detailních fotografií jedné z amerických vojenských základen tak daleko, že se Pentagon rozhodl Googlu další zveřejňování fotografií strategicky důležitých objektů výslovně zakázat.Již dlouho se diskutuje o možnostech zneužití informací, získaných díky službě Google Earth. Situace dospěla po zveřejnění detailních fotografií jedné z amerických vojenských základen tak daleko, že se Pentagon rozhodl Googlu další zveřejňování fotografií strategicky důležitých objektů výslovně zakázat.

Jednalo se o fotografie vojenské základy Sam Houston, kde byly vidět například detaily výzbroje a rozmístění strážních věží. Pentagon na to reagoval žádostí směřovanou na Google, aby tyto informace byly ze služby Google Earth staženy, což se i stalo. Google údajně v podobných případech, kdy dochází ke zveřejnění citlivých či osobních informací, problematické záběry bez zbytečných prodlev stahuje.

Zmíněnou situaci se následně Pentagon rozhodl vyřešit výslovným zákazem pořizování fotografií ve vojenských objektech. Samozřejmě že i dříve platil zákaz fotografování v podobných situacích, nicméně Googlu se podařilo blíže nespecifikovaným způsobem získat v případě Sam Houston povolení a svým speciálním automobilem, který má mapování na starost, vytvořit detailní dokumentaci.

Mluvčí Googlu Larry Yu označil celý incident za omyl, který byl rychle napraven, neboť záměrem služby Google Earth není zveřejňovat citlivé údaje. Pentagon nyní údajně prohledává další záběry a zjišťuje, zda nebyly strategicky důležité informace zveřejněny i v jiných případech mapování.


Komentáře