Haváriím IT nejde zabránit, dopady lze ale zmírnit

Bezpečnost firemních dat byla hlavním tématem našeho rozhovoru s Reném Valvodou ze společnosti Proact.

Haváriím IT nejde zabránit, dopady lze ale zmírnit


Jaké nejčastější komplikace v oblasti ukládání a zálohování dat řeší tuzemské firmy?
Nejčastěji se řeší problémy konsolidace ukládání dat včetně SAN sítí, zálohování dat. V závěsu jsou archivace a „tierování“ dat. Velmi časté jsou požadavky na virtualizaci IT infrastruktury včetně inteligentních storage systémů či vybudování vzdálené záložní disaster recovery lokality. Rovněž se začíná přistupovat k realizacím cloudových služeb, o kterých se v poslední době hlavně mluvilo, než aby se realizovaly.

Haváriím nelze zcela předejít, protože variant selhání lidského faktoru či techniky je přespříliš. Lze ale podstatně zmírnit dopady havárií. Nové technologie mohou v případě ztráty dat prakticky okamžitě obnovit plný provoz celého IT oddělení včetně všech dat. Toho lze dosáhnout díky geograficky oddělenému disaster recovery centru s replikovanými daty, které je schopno v plné míře převzít provoz primární lokality. Lze využít také cloudových služeb pro zabezpečení dat.

S jakými nejhoršími reálnými důsledky podcenění zabezpečení dat jste se setkali?
Nejhorší je domněnka „vždyť my máme data řádně zabezpečena, pravidelně zálohujeme, nám se přece nemůže nic stát“. Žít v takovém přesvědčení nestačí. Firma musí mít jasný plán obnovy a občas jej i simulovat. Teprve praxe ukáže, jaké jsou reálné časy obnovy, a nikoli ty na papíře. Je důležité také znát ekonomické důsledky časového prostoje: od výpadku do obnovy plného provozu IT.  

Jaké druhy řešení a technologií pro zabezpečení dat považujete za „ty pravé“ pro blízkou budoucnost?
Určitě je dobré mít vyřešeno tzv. tierování dat, tedy data rozdělit podle důležitosti a podle toho, jak často se k nim přistupuje. Dále používat tzv. inteligentní storage se spoustou užitečných vlastností, jako jsou integrace datových snapshotů do aplikací, kontinuální ochrana dat, replikace, metroclustery, zajištění vysoké dostupnosti dat, virtualizace stanic, serverů i storage, vybudování disaster recovery centra apod. A samozřejmě „cloudy“ a „cloudové služby“, o nichž se v poslední době neustále mluví a které začínají hrát významnou roli v rámci zabezpečení dat.

Jak vidíte současný stav reálného používání zmíněných cloudů a cloudových služeb?
Cloudy a cloudové služby především znamenají kvalitativní posun v přístupu k zabezpečení dat. Firmy si nemusí kupovat hardware a software pro zabezpečení dat, protože data jsou zabezpečena u provozovatele služby. Zákazník platí formou měsíčního poplatku jen za reálně využitý objem dat. Péči o pronajatý zabezpečený datový prostor zajišťuje provozovatel technologií. Mnohdy sice ještě panují neopodstatněné obavy z cloudů a cloudových služeb, ale ty si již našly své místo na trhu a jejich podíl se bude každým rokem zvyšovat stále více.

René Valvoda, managing director, Proact Czech Republic

Úvodní foto: © Yuri Arcurs - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 15/2011
Komentáře